Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

บริติช เคานซิล กองทุนนิวตัน สวทน. พร้อมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ University of Cambridge จัดประชุมนานาชาติ Women Entrepreneurship Conference ส่งเสริมผู้ประกอบการหญิงเก่งครบ 360 องศา

Advertisement

บริติช
เคานซิล กองทุนนิวตัน สวทน.
พร้อมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
และ University
of Cambridge จัดประชุมนานาชาติ
Women
Entrepreneurship Conference
ส่งเสริมผู้ประกอบการหญิงเก่งครบ
360
องศา

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

Advertisement

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
และ University
of Cambridge ประเทศสหราชอาณาจักร
โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนนิวตัน
บริติช เคานซิล ประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
(สวทน.)
จัดงานประชุมนานาชาติ
Women
Entrepreneurship Conference Bangkok 2017 (WECB2017)
สำหรับสาธารณชนในวันที่
3
เมษายน
2560

เพื่อเติมจุดแข็งส่งต่อความรู้ให้ผู้ประกอบการหญิงผ่านงานวิจัยระดับนานาชาติ
พร้อมประยุกต์ใช้ได้จริงผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้นำแนวหน้าของประเทศจากภาครัฐและภาคเอกชน

ภายในงานมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจและนำไปประยุกต์ได้จริง
อาทิ การสร้างผู้ประกอบการหญิง
ทั้งในด้านธุรกิจ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กลยุทธและรูปแบบทางธุรกิจที่ยั่งยืน
เพศ และความเป็นผู้นำ
ไปจนถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ
ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกและในประเทศอังกฤษ
เป็นต้น
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
อาทิ ดร.
อรรชกา
สีบุญเรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด
คุณกมลวรรณ วิปุลากร
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด และ
ดร.
อูริเค
กูเอลิค
ผู้นำนักวิจัยโครงการ
The
Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
ในประเทศไทยมากว่า
5
ปี
ที่ทั้งยังเป็นผู้ประกอบการหญิงด้านอุตสาหกรรม
IT
และยานยนต์จากประเทศเยอรมันมากว่า
25
ปี

แอนดรูว์
กลาส ผู้อำนวยการบริติช
เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า
“การจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสองประเทศโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และข้อเท็จจริง
ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างแรงกระเพื่อมและส่งต่อแรงบันดาลใจในรูปแบบที่จับต้องได้ให้สาธารณชนได้เห็นคุณค่าความสำคัญของความรู้และความสามารถของผู้คน
ซึ่งเป็นตัวแปรในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและทำให้กลายเป็นสังคมเพื่อคนทุกชาติ
ศาสนา เพศ และวัยซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของบริติช
เคานซิลในการสร้างองค์ความรู้
ความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนและสร้างโอกาสให้ผู้คนทั่วโลก”

การประชุมนานาชาติ
Women
Entrepreneurship Conference Bangkok (WECB2017)
ดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่
3
เมษายน
2560
เวลา
09.00
น.
เป็นต้นไป
ที่คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
และเปิดให้สาธารณชนเข้าร่วมงานได้ในวันที่
3
เมษายน
2560

You might also like