บริหารเงินอย่างไร ให้สุขสบายในวัยเกษียณ Money Buddy โดยศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน กบข.

2377

บริหารเงินอย่างไร ให้สุขสบายในวัยเกษียณ Money Buddy โดยศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน กบข.

บริหารเงินวัยเกษียณ
บริหารเงินวัยเกษียณ

การมีเงินไม่เพียงพอใช้ในชีวิตหลังเกษียณถือเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่บั่นทอนทั้งสุขภาพใจและสุขภาพกาย จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าหากเราต้องการจะเกษียณอย่างมีความสุข จะทำอย่างไรให้เงินเพียงพอใช้ในช่วงชีวิตอีก 20 – 25 ปีหลังเกษียณหรือจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของชีวิต และนี่คือคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารเงินก้อนสุดท้ายเพื่อให้มีเงินใช้อย่างสุขสบาย

• คำนวณรายได้หลังเกษียณ
เมื่อใกล้ถึงวันที่จะเกษียณแล้วสิ่งแรกควรทำคือสำรวจแหล่งที่มาของรายได้ว่ามาจากช่องทางไหนบ้าง โดยแบ่งกลุ่มรายได้ที่เป็นเงินก้อนหรือรายได้ประจำให้ชัดเจน เงินก้อนที่จะได้รับหลังจากที่ออกจากงาน เช่น เงินบำเหน็จ RMF SSF เป็นต้น ส่วนเงินที่เป็นรายได้ประจำหรือจ่ายออกมาเป็นงวดๆทั้งรายปีและรายเดือน เช่น เงินบำนาญหรือเงินสวัสดิการของรัฐ เงินคืนจากประกันบำนาญ เป็นต้น ซึ่งการแบ่งกลุ่มรายได้จะทำให้มองเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นช่วยให้บริหารเงินได้ง่ายขึ้น จะได้รู้ว่าตอนนี้มีเงินอยู่เท่าไร จะต้องนำไปใช้จ่ายส่วนใดบ้าง เงินที่มีอยู่จะใช้ได้อีกกี่ปี

• เคลียร์หนี้สินที่มีให้เหลือน้อยที่สุด
หนี้สินถือเป็นประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่งที่สะท้อนถึงความมั่นคงในชีวิต แม้ว่าเราจะมีรายได้ในจากเงินบำนาญหรือสวัสดิการของรัฐในทุก ๆ เดือน แต่การที่จะต้องนำเงินไปจ่ายชำระหนี้ในเดือนละเดือนนั้นอาจส่งผลกระทบต่อเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ ตามไปด้วย ดังนั้นหลังจากที่คำนวณเงินได้จากแหล่งต่าง ๆ แล้ว ควรสำรวจหนี้สินด้วยว่ามีหนี้อะไรเหลืออยู่บ้าง ปัจจุบันมียอดหนี้ที่คงค้างเท่าไร อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ มีหนี้ส่วนไหนบ้างที่สามารถสะสางได้บ้าง โดยอาจวางแผนแบ่งเงินก้อนไปชำระหนี้ที่เหลืออยู่ให้หมดหรือให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง เช่น หนี้ค้างบัตรกดเงินสด หนี้ค้างบัตรเครดิต หรือสินเชื่อบุคคลต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อลดภาระเงินที่ต้องผ่อนต่อเดือนหรือลดภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย แต่ที่สำคัญไม่ควรมีหนี้เพิ่มขึ้นอีก

• กำหนดค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษียณ
เมื่อเกษียณแล้วรายได้ลดลงแต่รายจ่ายที่มียังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง วิธีที่จะช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายได้คือการจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย วิธีนี้จะช่วยให้เรารู้ค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนและยังสามารถกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในแต่ละเดือนได้ตามระดับความเป็นอยู่ เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึงค่าผ่อนชำระต่าง ๆ ที่ยังคงค้างอยู่(ถ้ามี) นอกจากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วยังต้องเผื่องบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายกรณีพิเศษด้วยอย่าง เช่น ค่าท่องเที่ยว ค่าดูแลสุขภาพ ค่าบริจาคหรือทำบุญ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น สำหรับคนที่คำนวณค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าเงินที่มีอาจไม่เพียงพอ ต้องรีบวางแผนควบคุมและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือจำเป็นน้อยที่สุดลงบ้าง ก่อนที่จะสายเกินไปเพื่อให้เงินที่มีเพียงพอสำหรับใช้จ่ายตลอดจนชีวิตวัยเกษียณ

• แบ่งเงินก้อนลงทุนทวีค่าเงินออม
เมื่อประมาณการยอดเงินที่ต้องใช้ในแต่ละเดือนได้แล้ว ควรวางแผนแบ่งเงินสำหรับใช้จ่ายอย่างน้อย 6-12 เดือนไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ส่วนที่เหลือควรแบ่งเงินไปลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนหรือต่อยอดเงินทุนให้งอกเงยเพิ่มมากขึ้น การจัดสัดส่วนเงินลงทุนควรเน้นความปลอดภัยของเงินต้น ลงทุนในทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอและไม่น้อยกว่าเงินเฟ้อ ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและไม่ควรลงทุนหากไม่มีความรู้หรือยังไม่เข้าใจรูปแบบการลงทุนนั้นมากพอ เพราะหากตัดสินใจผิดพลาดโอกาสที่เริ่มสะสมเงินลงทุนให้กลับมาเท่าเดิมนั้นไม่ง่ายเลย สำหรับผู้ไม่เคยมีประสบการณ์ในการลงทุนมากพอแนะนำให้ลงทุนในกองทุนรวม หรือแจ้งออมต่อกับ กบข. เพราะมีมืออาชีพคอยบริหารจัดการให้

• ทำงานเสริมสุขช่วยสร้างรายได้
แม้เกษียณไปแล้วแต่หลายคนยังมีไฟในการทำงาน การทำอาชีพเล็ก ๆ น้อย ๆ ตามความถนัดก็เป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง เช่น เพาะต้นไม้ขาย ทำอาหารขาย ทำงานฝีมือ เป็นที่ปรึกษาหรือวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ เป็นต้น แม้จะไม่ได้เงินเป็นกอบเป็นกำแต่ก็เป็นการคลายเครียดหรือแก้เหงาได้บ้าง และยังช่วยทำให้มีรายได้เก็บสำรอง
เผื่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือใช้จ่ายเพื่อเพิ่มความสุขในวัยเกษียณได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล บริหารเงินอย่างไร ให้สุขสบายในวัยเกษียณ Money Buddy โดยศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน กบข.  จากเพจ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 

และขอขอบคุณข้อมูลจากคอลัมน์ Money Buddy โดยศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน กบข. วารสาร กบข. ฉบับเดือนกันยายน 2564 สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3nO745r