Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

บังคับเรียนอนุบาลห่วงพ่อแม่ลอยแพลูก

Advertisement

บังคับเรียนอนุบาลห่วงพ่อแม่ลอยแพลูก
“วิจิตร”ไม่ติดใจบังคับเรียนฟรีกี่ปีก็ได้ แต่ขอให้เรียนฟรีจริง
เผยหวั่นในบังคับเรียนตั้งแต่อนุบาลทำให้ครอบครัวลดบทบาทลง-ปัดความรับผิด
ชอบให้โรงเรียน 

เพิ่มเพื่อน

Advertisement


    วันนี้(17 พ.ค.2559) ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีต รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า
จากการที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับประชามติ) มาตรา 54 ระบุว่า
รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปีตั้งแต่ก่อน
วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย นั้น
ขณะนี้กฏหมายการศึกษาภาคบังคับได้บังคับเรียน 9 ปี คือ ตั้งแต่ ป.1 ถึง ม.3
แต่ถ้าจะให้ดีการศึกษาภาคบังคับน่าจะเพิ่มจำนวนปีเป็น 12 ปี
ซึ่งตนไม่ติดใจจำนวนปีการศึกษาภาคบังคับ
แต่เมื่อบังคับเรียนแล้วจะต้องให้เรียนฟรีจริงๆ
เพราะที่ผ่านมาทุกรัฐบาลส่งเสริมให้เรียนฟรี 15 ปี
แต่ในทางปฎิบัติยังมีเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมอยู่
และควรดูด้วยว่าถ้าเพิ่มจำนวนปีการศึกษาภาคบังคับมากขึ้นแล้ว
จะทำเกินกำลังทรัพยากรของรัฐที่จะมาดูแลหรือไม่ ซึ่งตรงนี้ คือ ปัญหา

Advertisement

    ศ.ดร.วิจิตร กล่าวต่อไปว่า ส่วนข้อเสนอให้เริ่มบังคับเรียนตั้งแต่อนุบาล 3
ขวบ นั้น ต้องมาดูว่าจะมีการทบทวนบทบาทของครอบครัวอย่างไร
เพราะสถาบันครอบครัวมีความสำคัญที่สุดในการเลี้ยงดูบุตรหลาน
ถ้าปล่อยให้โรงเรียนดูแลเด็กตั้งแต่เล็กแล้วความสัมพันธ์ของครอบครัวจะเป็น
อย่างไร ซึ่งต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ให้ดีด้วย ทั้งนี้
ตนเข้าใจว่าขณะนี้ครอบครัวไทยส่วนใหญ่ ไม่มีเวลาให้ลูกเพราะต้องทำงานหาเงิน
ดังนั้น
ถ้าไปกำหนดเช่นนี้ครอบครัวอาจจะปัดความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกหรือไม่
แต่ถ้ามีการเตรียมการโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็ก
ให้พร้อมและดีแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร
แต่เท่าที่ทราบเวลานี้ศูนย์เด็กเล็กก็มีปัญหามาก
ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีผลการวิจัยค้นคว้าที่ชี้ขาดว่า
เด็กจะต้องให้เรียนได้เมื่อพร้อม หรือ ต้องให้เรียนตั้งแต่อนุบาล“

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:37 น.

You might also like