บัญชีข้อมูลวิชาเอก สำหรับบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564

6995

บัญชีข้อมูลวิชาเอก สำหรับบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564

ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564
ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับการบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เผยแพร่ข้อมูลบัญชีข้อมูลวิชาเอก สำหรับบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 จำนวน 5041 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งว่างและวิชาเอกในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ครับ

โครงการ-ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น-ปีการศึกษา-2564-1
โครงการ-ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น-ปีการศึกษา-2564-1
โครงการ-ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น-ปีการศึกษา-2564-1
โครงการ-ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น-ปีการศึกษา-2564-1
โครงการ-ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น-ปีการศึกษา-2564-2
โครงการ-ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น-ปีการศึกษา-2564-2
โครงการ-ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น-ปีการศึกษา-2564-3
โครงการ-ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น-ปีการศึกษา-2564-3
โครงการ-ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น-ปีการศึกษา-2564-4
โครงการ-ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น-ปีการศึกษา-2564-4

ดาวน์โหลดไฟล์เพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่นี่

0.หนังสือ ศธ04009-ว3450

1.สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3.สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ขอบคุณที่มา :ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3450 การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564