วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
Google search engine
หน้าแรกการเงินบัญชีครุภัณฑ์ 2566 แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีครุภัณฑ์ 2566 แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Advertisement

 

Advertisement

บัญชีครุภัณฑ์ 2566 แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดทําขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดตั้งงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกระบวนงานที่ เน้น เกณฑ์ มาตรฐาน ขั้นตอนการดําเนินงาน และรายละเอียดประกอบเพื่อ ดําเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนอง ต่อความขาดแคลนจําเป็น ในระดับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามคาดหวังว่า คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งและการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัดต่อไป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบัญชีครุภัณฑ์

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่

Advertisement

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่

ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ เช็คที่นี่

บัญชีครุภัณฑ์ 2566 แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดราคา ค่าก่อสร้าง อาคารมาตรฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่

รายละเอียดตารางและเงื่อนไขการขอก่อสร้าง อาคารมาตรฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่

ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ เช็คที่นี่

รายละเอียดตารางและเงื่อนไขการขอก่อสร้าง อาคารมาตรฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

การจัดตั้งงบ ปี 2567 สพฐ. คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments