วันเสาร์, กันยายน 23, 2023
Google search engine
หน้าแรกสื่อการเรียนรู้/คลังข้อสอบบัญชีคำพื้นฐาน ป.2 วิชาภาษาไทย ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

บัญชีคำพื้นฐาน ป.2 วิชาภาษาไทย ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

Advertisement

บัญชีคำพื้นฐาน ป.2 วิชาภาษาไทย ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

บัญชีคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หรือ ป.2 ชุดนี้เป็นบัญชีคำพื้นฐานที่คุณครูและผู้ปกครองสามารถนำไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับลูกๆนักเรียนชั้น ป.2 ได้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับบัญชีคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2นี้  คุณครูและผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดบัญชี คำพื้นฐาน ป.2 วิชาภาษาไทย ได้จากลิงก์ด้านล่างครับ

ตัวอย่างคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้น ป.2 :

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ
๑. ก๋ง ๓๑. เกือบ ๖๑. คางคก ๙๑. เฉย
๒. กด ๓๒. แก้ ๖๒. คาด ๙๒. ชม
ก้ม ๓๓. แก้ม ๖๓. คาบ ๙๓. ชวด
๔. กระดูก ๓๔. โกน ๖๔. คุ้ม ๙๔. ชะนี
๕. กระติก ๓๕. โกหก ๖๕. เค้ก ๙๕. ชัก
๖. กระตุก ๓๖. ไกว ๖๖. เคาะ ๙๖. ชา
๗. กระถาง ๓๗. ขณะ ๖๗. เคี้ยว ๙๗. ช้า
๘. กระทบ ๓๘. ขม ๖๘. แคะ ๙๘. ชี้
๙. กระท้อน ๓๙. ขย้ำ ๖๙. โค้ง ๙๙. ชุก
๑๐. กระทะ ๔๐. ขยี้ ๗๐. งม ๑๐๐. ชุ่ม
๑๑. กระสอบ ๔๑. ข้อ ๗๑. งวง ๑๐๑. เช่น
๑๒. กล้า ๔๒. ข้อง ๗๒. ง่วง ๑๐๒. แช่
๑๓. กอ ๔๓. ขอน ๗๓. งอก ๑๐๓. ซด
๑๔. ก่อ ๔๔. ขัด ๗๔. งา ๑๐๔. ซัด
๑๕. กอง ๔๕. ขาน ๗๕. เงา ๑๐๕. ซิ่ง
๑๖. ก้อน ๔๖. ขำ ๗๖. โง่ ๑๐๖. ซึ่ง
๑๗. กะปิ ๔๗. ขิง ๗๗. จด ๑๐๗. ซื่อ
๑๘. กะเพรา ๔๘. เข่ง ๗๘. จริยะ ๑๐๘. ซุก
๑๙. กะสา ๔๙. เข็น ๗๙. จ๊ะ ๑๐๙. แซง
๒๐. ก้าง ๕๐. เขี่ย ๘๐. จัง ๑๑๐. แซะ
๒๑. กำ ๕๑. เขียว ๘๑. จ๋า ๑๑๑. ดง
๒๒. กำแพง ๕๒. เขื่อน ๘๒. จ่าย ๑๑๒. ดัก
๒๓. กิ่ง ๕๓. แขก ๘๓. จำปา ๑๑๓. ดับ
๒๔. กิริยา ๕๔. คง ๘๔. จิก ๑๑๔. ด้าน
๒๕. กู้ ๕๕. ครู่ ๘๕. จิ้ม ๑๑๕. ดาบ
๒๖. เก ๕๖. ค้อน ๘๖. จีน ๑๑๖. ดาย
๒๗. เก๋ง ๕๗. คัน ๘๗. จุด ๑๑๗. ด้าย
๒๘. เก่า ๕๘. คับ ๘๘. จูง ๑๑๘. ดีด

 

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คำพื้นฐาน ป.2
ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ
๑๒๑. เด็ด ๑๕๑. ทุ่ง ๑๘๑. ประจำ ๒๑๑. ฝัน
๑๒๒. เดิม ๑๕๒. ทุย ๑๘๒. ประชุม ๒๑๒. ฝาก
๑๒๓. เดือด ๑๕๓. เทียม ๑๘๓. ประดับ ๒๑๓. ฝ้าย
๑๒๔. เดือน ๑๕๔. แทง ๑๘๔. ประธาน ๒๑๔. ฝุ่น
๑๒๕. ใด ๑๕๕. แท่ง ๑๘๕. ปะ ๒๑๕. ฝูง
๑๒๖. ตบ ๑๕๖. แท้ง ๑๘๖. ปัก ๒๑๖. พ่น
๑๒๗. ตอม ๑๕๗. ธง ๑๘๗. ปัง ๒๑๗. พร้า
๑๒๘. ตะเกียบ ๑๕๘. นัด ๑๘๘. ปัด ๒๑๘. พอง
๑๒๙. ตะโกน ๑๕๙. นาที ๑๘๙. ปัน ๒๑๙. พัง
๑๓๐. ตู่ ๑๖๐. นิ่ง ๑๙๐. ปั่น ๒๒๐. พาด
๑๓๑. ตูด ๑๖๑. เน่า ๑๙๑. ปา ๒๒๑. พาน
๑๓๒. เตียน ๑๖๒. แนว ๑๙๒. ปาด ๒๒๒. เพลีย
๑๓๓. แตก ๑๖๓. บ่น ๑๙๓. ปี่ ๒๒๓. เพียง
๑๓๔. แตง ๑๖๔. บัว ๑๙๔. ปีก ๒๒๔. แพ
๑๓๕. แตะ ๑๖๕. บ่า ๑๙๕. เปรอะ ๒๒๕. แพง
๑๓๖. โต้ ๑๖๖. บาด ๑๙๖. เป่า ๒๒๖. ไพ่
๑๓๗. ถาก ๑๖๗. บาน ๑๙๗. ผง ๒๒๗. ไพเราะ
๑๓๘. ถ่าย ๑๖๘. บำรุง ๑๙๘. ผัว ๒๒๘. ฟอก
๑๓๙. ถ้ำ ๑๖๙. บิดา ๑๙๙. ผ่า ๒๒๙. ฟอง
๑๔๐. เถียง ๑๗๐. บีบ ๒๐๐. ผาง ๒๓๐. ฟัก
๑๔๑. ทบ ๑๗๑. บึง ๒๐๑. ผึ่ง ๒๓๑. ฟาก
๑๔๒. ท่อง ๑๗๒. เบา ๒๐๒. ผึ้ง ๒๓๒. ฟาง
๑๔๓. ทอน ๑๗๓. เบาะ ๒๐๓. ผืน ๒๓๓. แฟง
๑๔๔. ทัก ๑๗๔. เบื่อ ๒๐๔. ผุ ๒๓๔. แฟ้ม
๑๔๕. ท่า ๑๗๕. แบก ๒๐๕. เผ็ด ๒๓๕. ภัย
๑๔๖. ท้า ๑๗๖. แบ่ง ๒๐๖. แผ่ ๒๓๖. ภาษา
๑๔๗. ทาก ๑๗๗. เบก ๒๐๗. แผ่น ๒๓๗. มด
๑๔๘. ทาย ๑๗๘. ใบไม้ ๒๐๘. โผล่ ๒๓๘. ม่วง

 

ดาวน์โหลดไฟล์ : บัญชีคำพื้นฐาน ป.2 ภาษาไทยที่นี่

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : บัญชีคำพื้นฐาน ป.1 วิชาภาษาไทย

Advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : บัญชีคำพื้นฐาน ป.3 วิชาภาษาไทย

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : บัญชีคำพื้นฐาน ป.4 วิชาภาษาไทย

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : บัญชีคำพื้นฐาน ป.5 วิชาภาษาไทย

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : บัญชีคำพื้นฐาน ป.6 วิชาภาษาไทย

Advertisement

ขอบคุณข้อมูลจาก : ห้องเรียนครูอรุณี

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X