ข้อมูลบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562

1097
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม รายงานข้อมูลการบรรจุ ศน. ปี 2562

ที่มา  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ