บัญชีรายละเอียด สถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563

1480
บัญชีรายละเอียด สถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563
บัญชีรายละเอียด สถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563

บัญชีรายละเอียด สถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีกาศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๕,๓๑๑ อัตรา จำแนกเป็นรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรายจังหวัด ตามสาขาวิชา ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม)

เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนเข้าร่วมโครงการฯโดยสำนักงานคณะกรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานจะบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับคัดเลือก เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสถานศึกษาสักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ซึ่งตอนนี้ มีหลาย กศจ. ได้ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อรับสมัครคัดเลือก สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของ กศจ.ต่างได้

เพิ่มเพื่อน

และบัดนี้ สพฐ.ได้ประกาศ ตำแหน่งและวิชาเอกที่ว่างในการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีกาศึกษา ๒๕๖๓

ดังรายละเอียดตามแนบ

ดาวน์โหลดเพื่อดูสถานศึกษาที่นับรองนักศึกษาทุนได้ด้านล่างนี้

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

แก้ไข บัญชีรายละเอียดสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563

เขตที่แก้ไข (21 ก.ย. 2563)

  • สพป.ชลบุรี เขต 3
  • สพป.สระแก้ว เขต 2

บัญชีนักศึกษาทุนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไข)

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ