บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม 2565 อัปเดตวัน เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม 2565 เงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่

694

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม 2565 อัปเดตวัน เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม 2565 เงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม 2565 อัปเดตวัน เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม 2565 เงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่ กระทรวงการคลัง ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ครั้งสุดท้าย อัปเดตแจ้งวันล่าสุด พร้อมสรุปยอดผู้ลงทะเบียนโครงการฯล่าสุดมากกว่า 22 ล้านราย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม 2565 อัปเดตวัน เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม 2565 เงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม2565 อัปเดตวัน เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม 2565 เงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม2565 สำหรับการประกาศผลสถานะการลงทะเบียนครั้งสุดท้ายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสถานะการลงทะเบียนของตัวเองได้ผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม 2565

เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน
ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน
ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาท ต่อ 3 เดือน (เดือน ก.ค.-ก.ย. 65)
เพิ่มวงเงินช่วยเหลือในโครงการเพิ่มกำลังซื้อ จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน ตลอดเดือน ก.พ.-เม.ย. 65 (ไม่สามารถกดเป็นเงินสด หรือสะสมทบยอดในเดือนถัดไปได้

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม 2565

เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด
เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ธ.ก.ส โอนเงิน ประกันรายได้ข้าว ปี 65 บอร์ด ธ.ก.ส.อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือ ยกระดับรายได้เกษตรกร วงเงินกว่า 8 หมื่นล้านบาท เริ่ม 24 พ.ย.นี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม 2565 อัปเดตวันเงินเข้า เดือนธันวาคม 2565 เงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม2565 อัปเดตวันเงินเข้า เดือนธันวาคม 2565 เงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม 2565

ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ต่อเดือน
ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาทต่อเดือน (จากเดิม 800 บาทต่อเดือน)
ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้

รายละเอียดโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม 2565 อัปเดตวัน เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม 2565 เงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม2565 อัปเดตวัน เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม 2565 เงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันนี้ ตรวจ สอบ สิทธิ์ บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ https welfare mof go th เช็คสิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้

สลาก ธกส. สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลาก หน่วยละ 50 บาท เริ่ม 17 พ.ย. 2565 นี้ ธ.ก.ส.เปิดขายสลากดิจิทัลผ่านแอป ธกส. A-Mobile Plus เช็คเงื่อนไขที่นี่