บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้จ่ายอะไรบ้าง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มี.ค.66 กรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มี.ค. 66 จ่ายอะไรบ้าง

193

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้จ่ายอะไรบ้าง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มี.ค.66 กรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มี.ค. 66 จ่ายอะไรบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้จ่ายอะไรบ้าง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มี.ค.66 กรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มี.ค. 66 จ่ายอะไรบ้าง

advertisement

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้จ่ายอะไรบ้าง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มี.ค.66 กรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มี.ค. 66 จ่ายอะไรบ้าง
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้จ่ายอะไรบ้าง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มี.ค.66 กรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มี.ค. 66 จ่ายอะไรบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้จ่ายอะไรบ้าง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มี.ค.66 กรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มี.ค. 66 จ่ายอะไรบ้าง กรมบัญชีกลางได้ตั้งวงเงินสิทธิให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ดังนี้
ทุกวันที่ 1 ของเดือน (เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป) – วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน
– วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ม.ค. – มี.ค. 66)
– วงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย
* ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
* ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
* ค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)ทุกวันที่ 18 ของเดือน (เป็นวงเงิน e-Money สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)
– เงินชดเชยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับ กฟน. กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)
– เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน. กปภ. ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท (ที่ได้ชำระเงินแล้ว) ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)ทุกวันที่ 22 ของเดือน (เป็นวงเงิน e-Money สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)
– เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯสามารถตรวจสอบสถานะ”บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ ปี พ.ศ. 2566 ผ่านเว็บไซต์

หรือสามารถสอบสถานะ”บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ ปี พ.ศ. 2566 ได้จากหน่วยงานต่างๆดังนี้

  • สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • สาขาของธนาคารออมสิน
  • สาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
  • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
  • ที่ว่าการอำเภอ
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
  • ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

advertisement

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้จ่ายอะไรบ้าง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มี.ค.66 กรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มี.ค. 66 จ่ายอะไรบ้าง
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มี.ค.66 กรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มี.ค. 66 จ่ายอะไรบ้าง
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้จ่ายอะไรบ้าง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มี.ค.66 กรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มี.ค. 66 จ่ายอะไรบ้าง
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มี.ค.66 กรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มี.ค. 66 จ่ายอะไรบ้าง

ขอบคุณเนื้อหาจาก กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

เรื่องราวที่น่าสนใจ :

ตรวจ สอบ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน 2566 เช็คบัตรคนจน เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 เช็คสิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 66

advertisement

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ตรวจสอบ สิทธิ์ บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ 2566 https:// welfare. mof go th

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 อัปเดตล่าสุดวันนี้ คลังแนะนำ การตรวจผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน และการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66