บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เดือนมกราคม 2566 ได้รับสิทธิอะไร ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง เช็คที่นี่

467

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เดือนมกราคม 2566 ได้รับสิทธิอะไร ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง เช็คที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เดือนมกราคม 2566 ได้รับสิทธิอะไร ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง เช็คที่นี่ วันที่ 5 ม.ค. 2566 นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เผยว่า กรมบัญชีกลางได้เบิกจ่ายและโอนเงินให้แก่หน่วยงานและร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนมกราคม 2566 ดังนี้

advertisement

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เดือนมกราคม 2566 ได้รับสิทธิอะไร ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง เช็คที่นี่
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2566 เดือนมกราคม 2566 ได้รับสิทธิอะไร ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง เช็คที่นี่

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน
วงเงินซื้อสินค้า ตามมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษ 200 บาทต่อเดือน (เฉพาะเดือนมกราคม 2566)
ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ม.ค. – มี.ค.2566)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

– ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
– ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
– ค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เดือนมกราคม 2566 ได้รับสิทธิอะไร ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง เช็คที่นี่
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2566 เดือนมกราคม 2566 ได้รับสิทธิอะไร ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง เช็คที่นี่

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงินชดเชยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับ กฟน. กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

– เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน. กปภ. ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท (ที่ได้ชำระเงินแล้ว) ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

สำหรับเดือนธันวาคม 2565 กรมบัญชีกลาง ได้รายงานผลการจ่ายเงินให้แก่หน่วยงาน/ร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

advertisement

1.สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 3,536.65 ล้านบาท
วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 28.16 ล้านบาท
วงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า 24.45 ล้านบาท
วงเงินค่าโดยสารรถบริษัทขนส่ง จำกัด 6.97 ล้านบาท
วงเงินค่าโดยสารรถไฟ 16.69 ล้านบาท
รวมจำนวนเงิน 3,612.92 ล้านบาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เดือนมกราคม 2566 ได้รับสิทธิอะไร ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง เช็คที่นี่
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2566 เดือนมกราคม 2566 ได้รับสิทธิอะไร ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง เช็คที่นี่

2. สวัสดิการที่ให้ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (e-Money)

มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 180.81 ล้านบาท
มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา 17.62 ล้านบาท
มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 จำนวน 215.69 ล้านบาท
รวมจำนวนเงิน 414.12 ล้านบาท

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,027.04 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

advertisement

ขอบคุณข้อมมูลจาก กรมบัญชีกลาง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม 2565 อัปเดตวัน เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม 2565 เงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันนี้ ตรวจ สอบ สิทธิ์ บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ https welfare mof go th เช็คสิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดรอบที่ 5 แก้ไขสถานะไม่สมบูรณ์ เช็คที่นี่