บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 https://www.welfare.mof.go.th

511

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 https://www.welfare.mof.go.th

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 https://www.welfare.mof.go.th

advertisement

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 https://www.welfare.mof.go.th
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 https://www.welfare.mof.go.th

สำหรับผู้ที่สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ไปแล้ว สามารถตรวจสอบผลลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com หรือ welfare.mof.go.th ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน

2. หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธ.ก.ส., ธนาคารกรุงไทย, สำนักงานคลังจังหวัด, ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ, สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวัน-เวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่

• สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09-4858-9794 ในวัน-เวลาราชการ
• สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3502, 3503, 3506, 3518, 3536, 3542 หรือโทร. 08-5842-7102, 08-5842-7103, 08-5842-7104
• Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 https://www.welfare.mof.go.th
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 https://www.welfare.mof.go.th

วิธียื่นอุทธรณ์ “บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ”
สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ปี 2565 แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ สามารถยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2566 ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

advertisement

1. ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

2. ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ โดยผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก่อนดำเนินการยื่นอุทธรณ์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 https://www.welfare.mof.go.th
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 https://www.welfare.mof.go.th

หลังจากผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติดำเนินการยืนยันการขออุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วจะต้องดำเนินการขอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนด เพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ ปี 2565 เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก กรมประชาสัมพันธ์

เรื่องราวที่น่าสนใจ ตรวจ สอบ สิทธิ์ บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 2565 https://www.welfare.mof.go.th บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือหลายคนมักเข้าใจผิดว่าเป็นเว็บไซต์ mot. go.th ตรวจสอบสิทธิ์ บัตรคนจน บัตรประชารัฐ

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ตรวจสอบ สิทธิ์ บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ 2566 https:// welfare. mof go th