บันทึกข้อมูล ทุนเสมอภาค เงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ภาพถ่ายนักเรียน ภาพถ่ายสภาพภายในและภายนอกบ้าน และภาพลายเซ็นต์ผู้ปกครองนักเรียน วันนี้ – 30 เม.ย. 65

2063

บันทึกข้อมูล ทุนเสมอภาค เงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ภาพถ่ายนักเรียน ภาพถ่ายสภาพภายในและภายนอกบ้าน และภาพลายเซ็นต์ผู้ปกครองนักเรียน วันนี้ – 30 เม.ย. 65

บันทึกข้อมูล ทุนเสมอภาค เงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ภาพถ่ายนักเรียน ภาพถ่ายสภาพภายในและภายนอกบ้าน และภาพลายเซ็นต์ผู้ปกครองนักเรียน วันนี้ - 30 เม.ย. 65
บันทึกข้อมูลทุน เสมอภาค เงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ภาพถ่ายนักเรียน ภาพถ่ายสภาพภายในและภายนอกบ้าน และภาพลายเซ็นต์ผู้ปกครองนักเรียน วันนี้ – 30 เม.ย. 65

บันทึกข้อมูล ทุนเสมอภาค เงื่อนไข การรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค https://cct.thaieduforall.org/ ภาพถ่ายนักเรียน ภาพถ่ายสภาพภายในและ ภายนอกบ้าน และ ภาพลายเซ็นต์ผู้ปกครองนักเรียน วันนี้ – 30 เม.ย. 65

สำหรับกลุ่มเก่า สามารถบันทึกเวลาเรียน ได้ถึงวันที่ 8 เมษายน ส่วนนักเรียนกลุ่มใหม่/กลุ่มบันทึกนร.05 รอบ 2 บันทึกได้ถึง 30 เมษายน (17.00 น.) ค่ะคุณครู

บันทึกข้อมูล ทุนเสมอภาค เงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ภาพถ่ายนักเรียน ภาพถ่ายสภาพภายในและภายนอกบ้าน และภาพลายเซ็นต์ผู้ปกครองนักเรียน วันนี้ - 30 เม.ย. 65
บันทึกข้อมูลทุน เสมอภาค เงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ภาพถ่ายนักเรียน ภาพถ่ายสภาพภายในและภายนอกบ้าน และภาพลายเซ็นต์ผู้ปกครองนักเรียน วันนี้ – 30 เม.ย. 65

เงื่อนไข การรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค 1.ข้อมูลการมาเรียน 2.น้ำหนัก ส่วนสูง

ภาพถ่ายนักเรียน ภาพถ่ายสภาพภายใน และ ภายนอกบ้าน และ ภาพลายเซ็นต์ผู้ปกครองนักเรียน **สำหรับสถานศึกษาที่ไม่ได้ดำเนินการบันทึก นร.05/กสศ.05 เมื่อเทอม 1/64 และ 2/64 https://cct.thaieduforall.org/

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม 📲 Inbox ของเพจ หรือที่👉 [email protected] และทาง Call Center ☎ 02-0795475 กด 1 (ในวันและเวลาทำการ)

ขอบคุณเนื้อหาจาก การคัดกรองนักเรียนยากจน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ การใช้ระบบคัดกรอง นักเรียนทุนเสมอภาค อบรมเดือนเมษายน ผ่าน ระบบ Zoom Meeting

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/