“บิ๊กตู่”นั่งหัวโต๊ะทำกรอบพัฒนาการศึกษาชาติ

543

„วันนี้ (26 พ.ค.) ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า
จากการพิจารณาร่างวิสัยทัศน์ และกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ.2559-2563) ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา
หรือซุปเปอร์บอร์ด ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมเห็นด้วยในหลักการ
แต่นายกรัฐมนตรีได้ขอให้กำหนดตัวชี้วัดในแต่ละเรื่องที่จะดำเนินการให้
ชัดเจนเป็นรายปี
เพื่อให้เห็นชัดว่าในแต่ละปีจะเกิดผลอะไรขึ้นบ้างอย่างเป็นรูปธรรม
และใครเป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ให้ดึงผู้เรียน ผู้ปกครอง และครู
เข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาการศึกษาให้มากขึ้น
อย่างไรก็ตามขณะนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)
ได้ปรับแก้ในส่วนที่ให้เพิ่มเติมแล้ว และภายในสัปดาห์นี้จะเสนอ
รมว.ศึกษาธิการ ก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

เลขาธิการ สกศ. กล่าวต่อไปว่า
ส่วนความคืบหน้าการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นั้น ขณะนี้
สกศ.กำลังรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา
และกำลังคนอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป โดยในวันที่ 5 มิถุนายนนี้
จะหารือร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ
เพื่อศึกษาวิจัยในการวางแผนเรื่องความต้องการกำลังคนในระยะยาวของประเทศ
เพราะในอนาคตความต้องการกำลังคนอาจเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี เพื่อให้ประเทศมีการพัฒนาที่ก้าวหน้า
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการคาดการณ์ความต้องการกำลังคนในอนาคต
เพื่อที่จะผลิตกำลังคนให้สอดคล้อง และเพียงพอกับความต้องการ. “