“บิ๊กตู่”พอใจศธ.จ่ายเงินเยียวยา2พัน ทะลุ 97%

723

“บิ๊กตู่”พอใจศธ.จ่ายเงินเยียวยา2พันทะลุ 97%

“บิ๊กตู่”พอใจศธ.จ่ายเงินเยียวยา2พันทะลุ 97%
“บิ๊กตู่”พอใจศธ.จ่ายเงินเยียวยา2พันทะลุ 97%

“บิ๊กตู่”พอใจศธ.จ่ายเงินเยียวยา2พันทะลุ 97%

“บิ๊กตู่” พอใจจ่ายเงินเยียวยาเด็ก 2 ,000 บาท ภาพรวมทำได้ทะลุ 93% เงินถึงมือผู้ปกครองแล้วกว่า 20,000 ล้านบาท เฉพาะในสังกัด ศธ.จ่ายเงินไปแล้ว 97.75% ย้ำทุกคนที่มีสิทธิได้เงินแน่ไม่ว่าจะเรียนอยู่ในสังกัดใด

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สอบถามความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือ บรรเทาผลกระทบของประชาชน ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 2,000 บาท ให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครอง ทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และนอกสังกัด ศธ.ทุกคน ทั่วประเทศ จำนวน 10,952,960 คน รวมเป็นเงินประมาณ 21,905,920,000 บาท

ซึ่งขณะนี้ในภาพรวมมีการจ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว จำนวน 10,258,424 คน รวมเป็นเงิน 20,516,848,000 บาท คิดเป็น 93.66% ของนักเรียนที่มีสิทธิทั้งหมด โดยจำแนกเป็นหน่วยงานในสังกัด ศธ. จ่ายเงินเยียวยาแล้ว จำนวน 9,569,466 คน เป็นเงินประมาณ 1.9 หมื่นล้านบาท และคิดเป็น 97.75% จากนักเรียนที่มีสิทธิทั้งหมด 9,709,019 คน สำหรับหน่วยงานนอกสังกัด ศธ.ได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว จำนวน 688,958 คน เป็นเงินประมาณ 1.3 พันล้านบาท และคิดเป็น 59.24% จากนักเรียนที่มีสิทธิทั้งหมด 1,162,941 คน ซึ่งนายกฯได้ชื่นชมที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตามตนได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด เร่งรัดดำเนินการจ่ายเงิน 2,000 บาท ให้เงินถึงมือนักเรียน นักศึกษา หรือ ผู้ปกครองโดยเร็ว ทั้งนี้ ยืนยันว่านักเรียนที่มีสิทธิทุกคนจะได้รับเงิน และหากมีปัญหาให้ติดต่อที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.)ในพื้นที่ และเพื่อให้การดำเนินโครงการฯและการเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและมติคณะรัฐมนตรี ตนจึงได้เสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ จากเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 เป็นเดือน สิงหาคม-ธันวาคม 2564 .

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล “บิ๊กตู่”พอใจศธ.จ่ายเงินเยียวยา2พันทะลุ 97% จาก กระทรวงศึกษาธิการ