Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

บิ๊กตู่โวการศึกษาแก้ยาก แต่ไม่ยากสำหรับรบ.นี้ ชี้อีก15ปีเด็กไทยเก่ง เขียน-คิด-วิเคราะห์

Advertisement

นายกฯเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ สนามเสือป่า ย้ำต้องสอนเด็กไทยให้คิด อย่าแค่มองผ่าน ต้องรู้ดี รู้ชั่ว อย่าเอาเรื่องสิทธิเสรีภาพไปละเมิดสิทธิคนอื่น และอย่านำความเท็จในโซเชียลแล้วไปโพสต์สร้างความเสียหายประเทศ พร้อมขอช่วยกันรักษาความสงบ ไม่ใช่ไปไหนไม่ได้เพราะมีคนเต็มถนน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 มกราคม ที่สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) และหน่วยงานๆ ร่วมจัดกิจกรรม โดยนายกฯได้ขึ้นเวทีกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า วันนี้ถือเป็นวันสำคัญของเด็ก หลายหน่วยงานร่วมกันจัดงาน แสดงให้เห็นว่าประเทศมีความสุข เราไปไหนมาไหนก็ได้ จึงควรรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ พ่อแม่ผู้ปกครองควรรักษาพื้นที่ให้สงบเรียบร้อย กิจกรรมต่างๆ จะได้เดินหน้าไปด้วยดี วันนี้เป็นวันที่เด็กๆ จะได้แสดงศักยภาพ เรียนรู้สิ่งต่างๆ กิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ จะได้ประสบการณ์ และความทรงจำที่ดีต่อไปในอนาคต

นายกฯกล่าวว่า เด็กและเยาวชนเป็นพลังสำคัญของประเทศในอนาคต เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ถ้าวันนี้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ วันหน้าก็จะทำประเทศชาติดีขึ้น ดังนั้น เราต้องดูแลซึ่งกันและกัน ครอบครัวถือเป็นสถาบันสำคัญที่สุดที่จะปลูกฝังเด็ก เพราะใกล้ชิดเด็กมากที่สุด รองลงมาก็คือ ครูและสังคม ซึ่งทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกัน วันนี้เด็กต้องสุขภาพแข็งแรง สุขภาพกายถือเป็นเรื่องสำคัญ อะไรที่ไม่ดีขอให้ปรับปรุง และสิ่งเหล่านี้ผู้ใหญ่ต้องทำด้วย ต้องสอนให้เด็กคิดเป็น อย่ามองอะไรผ่านๆ ต้องสนใจเรียนรู้สิ่งที่เราเห็น ที่เราฟังว่านั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศหรือไม่ และต้องสร้างทางเลือกให้เด็ก อยากเป็นอะไรก็ต้องได้เป็น

“ยอมรับว่าการปรับแก้การศึกษาเป็นเรื่องยาก แต่ไม่ยากสำหรับรัฐบาลนี้ที่จะทำ มีรัฐมนตรีหลายท่านของกระทรวงศึกษาธิการที่ผมคาดหวัง ก็ต้องทำให้ได้ วันนี้ทำได้เท่าไหร่ก็ทำไปก่อน และก็เริ่มต่อไปเรื่อยๆ ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี เราจะต้องทำเด็กที่ดีให้ได้ อย่างเร็วสุด 15 ปีข้างหน้า ต้องรู้จักคิด วิเคราะห์ เขียนหนังสือเก่งๆ ใครคิดว่าเขียนหนังสือเก่งๆ มาแข่งกับนายกฯได้เลย 15 นาทีเขียนได้คนละกี่หน้า แล้วต้องมีสาระด้วย เพราะฉะนั้นต้องคิดเร็วและเขียนเลย ก็จะทำให้เขียนเร็ว เขียนเก่ง ร่างหนังสือเก่ง ถ้าเขียนหนังสือไม่ได้ก็จะพูดไม่ได้ ซึ่งทั้งครูและเด็กต้องพัฒนาตรงนี้ คือ ต้องคิด เขียน และถ่ายทอดให้ได้”

อย่างพระมหาสมปองที่เทศน์คาบลูกคาบดอกก็เพื่อให้คนสนใจ บางทีก็เอาตนไปเทศน์ด้วย และเทศน์ถึงนายกฯบ่อยเหมือนกัน ไม่เป็นไร เป็นการสร้างสรรค์ ก็ยินดีเป็นตัวอย่างในทางที่ดี สิ่งที่ไม่ดีตนก็มีอยู่ เช่นเรื่องความใจร้อน เป็นนิสัยที่ไม่ดีของตน ไม่เช่นนั้นก็คงจะทำงานไม่ได้แบบนี้ และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือ การทำความดี มีคุณธรรม มีคนสงสัยว่า คนดีคือคนแบบไหน คนดีก็คือ คนไม่ทำชั่ว ไม่ทำผิดกฎหมาย มีคุณธรรม รู้ดีรู้ชั่ว ไม่ให้คนอื่นทำชั่วไปด้วย ถ้าทุกคนมีคุณธรรมก็จะทำให้สังคมมีคุณธรรมจริยธรรมไปด้วย เราต้องรู้รักสามัคคี รักษาวัฒนธรรมของชาติ รู้จักประวัติศาสตร์ จนกว่าจะมาเป็นประเทศไทยวันนี้ ที่มีอิสระเสรีมาโดยตลอด มีอาณาจักรต่อเนื่องมาจะพันปีอยู่แล้ว เด็กๆ รู้บ้างหรือยัง รู้แค่ฉาบฉวย ดังนั้น เด็กๆ ต้องรู้ความเป็นมาเป็นไป

ปัจจุบันเด็กเรียนรู้จากสื่อ ยูทูบ คำถาม คำตอบ ก็รู้แค่นั้น ซึ่งเด็กต้องพัฒนาตัวเอง การสอบเพื่อให้ได้คะแนน แต่ไม่ได้เรียนรู้การดำรงชีวิต ดังนั้น ต้องรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเรา ค่านิยม 12 ประการของตนต้องเขียนไว้ และต้องควรอยู่ในจิตสำนึกของทุกคน ไม่ต้องให้มีใครบอก ปีนี้ตนให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” โดยมององค์รวมคือ ประเทศชาติ ถ้าเราสอนคนให้มองถึงประเทศชาติก่อนได้ ประเทศเจริญแน่นอน แล้วค่อยมามองตัวเองว่า จะทำอะไรให้สอดคล้องกับประเทศชาติ เหมือนที่รัฐบาลกำลังจะวางยุทธศาสตร์ประเทศ เป็นการยกระดับขีดความสามารถประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ ถ้าทุกคนทำตามนี้ ประเทศก็จะเดินไปได้ ทุกคนต้องมีหลักการ เหตุผล และวิชาการในการทำงาน และมาสู่การปฏิบัติ ซึ่งทุกอย่างต้องมีหัวมีหาง มีหลักการทั้งหมดแล้วจะทำให้ประเทศชาติเป็นสุข

เพราะฉะนั้น วันนี้ทุกคนไปไหนมาไหนได้ ถ้าย้อนกลับไปทุกคนก็รู้ดี ไปไหนมาไหนได้หรือไม่ วันเด็กไปได้ไหม ก็ไม่ได้ ไปงานไหนก็ไม่ได้ เพราะคนเต็มท้องถนน อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอีกหรือเปล่า ถ้าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็ต้องร่วมมือกันในสิ่งที่ตนทำ

“ทุกคนต้องรู้จักสิทธิและเสรีภาพ อะไรคือหน้าที่ อย่าเอาเรื่องสิทธิเสรีภาพไปรบกวนคนอื่น ละเมิดสิทธิเสรีภาพ ทำผิดกฎหมาย แล้วไปละเมิดสิทธิคนอื่น แบบนี้แหละที่ไทยถูกมองว่า เรามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งตนได้ชี้แจงกับต่างประเทศไปแล้วว่า เส้นแบ่งตรงนี้มันนิดเดียว เส้นแบ่งสิทธิเสรีภาพกับการทำผิดกฎหมาย มันเส้นเดียวกันนั้นแหละ อยู่ที่มุมมองว่าจะมองอย่างไร ดังนั้น ขอให้ช่วยกันอธิบายด้วย

วันนี้เรามีการปรับการเรียนรู้ บางคนบอกการเรียนรู้ บางคนบอกไม่เห็นเป็นประโยชน์เลย เสียเวลา ขณะเรียนในห้องเต็มๆ ยังสอบไม่ได้เลย คิดแบบนั้นไม่ได้ การเรียนในห้องก็คือการเรียนในห้องที่เป็นหลักการ เหตุผล วิชาการ แต่นอกห้องต้องไปเรียนรู้ว่า เอาสิ่งเหล่านั้นมาปฏิบัติอย่างไร และสิ่งที่เด็กบอกว่าสอนมาแล้วไม่ได้อะไรเลย เดี๋ยวตนจะพูดกับครูอีกที ต้องสอนให้เขาเข้าใจ พัฒนาสมองตัวเอง แยกแยะ วิเคราะห์ ความรับผิดชอบชั่วดีให้ได้ ทำและเชื่อในสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย ฟังแล้วก็เชื่อแล้วช่วยกันโพสต์ แล้วมันเสียหายประเทศไหม

วันนี้ ขอโอกาสเพิ่มเติม 3 อย่างให้นโยบายกับเด็ก ครู และครอบครัว ให้รับรู้ร่วมกัน ทำงานร่วมกัน ต้องร่วมมือกันสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ต้องคิดง่ายๆ ทำอย่างไรให้คนมีงานทำ มีไอคิวสูงขึ้น จุดมุ่งหมายในชีวิตทุกคนต้องมี จะได้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้ นอกจากนี้ เด็กต้องมีสมาธิถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะฉะนั้น ฝากกระทรวงศึกษาธิการสอนให้เด็กคิด วิเคราะห์ มีการเขียน สรุป ย่อ เน้นให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณค่า”

ขณะที่ภายหลังนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีช่วงหนึ่งนายกฯได้ร่วมร้องเพลงคืนความสุขโดยขอให้ประชาชนที่เข้ามาร่วมงานช่วยร้องด้วย จากนั้นนักดนตรีบรรเลงเพลงอยู่ต่อเลยได้ไหมซึ่งนายกฯได้โยกตามเพลงเล็กน้อยถือเป็นสีสันสำหรับวันเด็กปีนี้
 

 

ขอบคุณที่มาจาก มติชนออนไลน์ วันที่ 14 ม.ค. 60

You might also like