บิ๊กตู่ โอด! คืนความสุข พูดแทบตาย แต่ปิดทีวีหนี ชี้เด็กยุคนี้ขาดจินตนาการ เร่งแก้!

404

บิ๊กตู่ โอด! คืนความสุข พูดแทบตาย แต่ปิดทีวีหนี ชี้เด็กยุคนี้ขาดจินตนาการ เร่งแก้!

วัน
ที่ 27 ก.ค. – ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.พร้อมภริยา
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดนิทรรศการและสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ โดยหวังให้ประชาชนและนักเรียนจาก 88
โรงเรียนทั่วประเทศมีส่วนร่วมและนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำ
วัน

ซึ่งพลเอกประยุทธ์กล่าวว่า
ขอให้ทุกคนตระหนักถึงความพอเพียงเพื่อลูกหลานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ขณะเดียวกันสื่อจะต้องมีคุณภาพและความรับผิดชอบ
รายงานทั้งความบันเทิงและสาระ
และต้องติดตามโซเชียลมีเดียด้วยเพราะหากไม่ตามจะโดนหาว่าโง่
แต่ถ้าฟังแล้วเชื่อไปหมดจะโดนหาว่าบ้า และข่าวสารต้องติดตาม
แต่ต้องรู้ให้จริง อย่าไปสนใจนักเรื่องการปรับ ครม. อย่างรายการคืนความสุข
ตนอุตส่าห์พูดแทบตาย ยังปิดทีวีหนี
นอกจากนี้อยากให้ลูกหลานตระหนักถึงประวัติศาสตร์ของประเทศให้ได้

ขณะเดียวกันสิ่งที่ยังเป็นปัญหาคือความเข้มแข็งและความยากจนของประเทศ
ซึ่งไทยมีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดในโลกเพราะหยิบจับอะไรก็เป็นเงิน เช่น
การขับจักรยานยนต์รับจ้าง การเก็บเงินค่าเข้าสถานที่สำคัญ
ที่เมื่อมีการปล่อยปละละเลยก็มีรายได้
แต่พอเข้มงวดมากขึ้นก็ทำให้รายได้ของประเทศลดลง
ซึ่งรัฐบาลพยายามให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดแต่ยอมรับว่าระยะแรกก็ทำได้ยาก

คนไทยเป็นคนละเอียดอ่อน ช่างติ
ทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ไปอีก
แต่ก็ขอให้ไปใช้ในเรื่องสำคัญที่จะต้องแก้ที่ระบบการศึกษา
เพราะเด็กสมัยนี้ไม่มีจินตนาการ ไม่มีการสร้างการคิดที่ต่อเนื่อง
นโยบายของรัฐบาลนี้ นักเรียนต้องมีความสุข ครูต้องมีความสุข
ไปหาวิธีมาให้ได้ภายใน 2 ปีที่ตนยังอยู่
ขณะเดียวกันเยาวชนจะต้องหาตัวเองให้เจอว่าชอบอะไร
หาให้เจอให้มีภูมิความรู้แล้วค่อยวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นไม่เช่นนั้นสังคมก็จะ
ปั่นป่วนกันไปหมด

อย่างไรก็ตาม การปลูกข้าว 10 ปีที่ผ่านมา
ยังไม่มีการปรับแก้โครงสร้างทั้งความต้องการและการผลิต
เกษตรกรพยายามปลูกข้าวให้ได้ปีละ 5-6 ครั้ง
จนสุดท้ายทำให้ข้าวไม่มีคุณภาพไปเน่าอยู่ในครั้ง
จึงต้องจัดระเบียบใหม่ทั้งหมด หากไม่แก้ก็ต้องวนมาแบบเดิม
ขณะนี้รัฐอยู่ระหว่างการออก พ.ร.บ.การเช่าที่นาและการบริหารจัดการน้ำ

“ค่านิยม 10 ประการไม่ได้ยกเลิกของจอมพล ป.เลยเพียงแต่เพิ่มบางข้อ
รัฐบาลไม่ได้อะไรแต่ได้กับตัวเองทั้งนั้น ยากไหม 12 ข้อ ทำแล้วมันตายไหม
คนมันจะว่าอยู่ทุกวัน ไอก็ว่าแล้ว”

ทั้งนี้
นายกรัฐมนตรีและภริยาได้เยี่ยมชมนิทรรศการในโครงการพระราชดำริและให้ความ
สนใจการทำผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งมีการสาธิตการมัดหมี่ลายนาคหัวโพ๊ะ
และทอหูกซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของชาวอีสาน พร้อมกล่าวว่า
อยากให้มีเด็กที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องการทัดหมี่
ทอหูกให้มากกว่านี้เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและศิลปะของไทยต่อไป
นอกจากนี้ยังได้ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
บรมราชินีนาถลงบนใบโพธิ์ทองอีกด้วย

 

 

ที่มา หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 27 ก.ค.2558