Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

“บิ๊กหนุ่ย”ขอคุยปฏิรูปการศึกษาฉบับผู้ตรวจการแผ่นดิน

Advertisement


„“บิ๊กหนุ่ย”ขอคุยปฏิรูปการศึกษาฉบับผู้ตรวจการแผ่นดิน
รมว.ศึกษาธิการ เตรียมเชิญผู้ตรวจการแผ่นดินหารืออีกรอบ หลัง”ศรีราชา”
เสนอสารพัดแนวคิดปฏิรูปการศึกษาไทย

เพิ่มเพื่อน

    
วันนี้ (18 พ.ค.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
กล่าวถึงแนวคิดของ ศ.ดร.ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ที่เสนอให้เด็กที่เรียนจบชั้น ป.6 แต่เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.5
เมื่อเข้าเรียนชั้น ม.1 จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ว่า
ทุกประเด็นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาค่อนข้างเห็น
ตรงกัน แต่ วิธีการแก้ปัญหาอาจจะไม่ตรงกัน โดยตนจะเชิญศ.ดร.ศรีราชา
มาหารือร่วมกันอีกรอบ
เนื่องจากผู้ตรวจการแผ่นดินมีแนวคิดจะปรับโครงสร้างกระทรวง
ศึกษาธิการ(ศธ.)ด้วย จึงอยากมาดูว่าแนวคิดการปรับโครงสร้าง
ศธ.ของผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นอย่างไร

Advertisement

Advertisement

    “ผมได้ถามหลักคิด ของ ศ.ดร.ศรีราชา ที่เสนอให้เด็กที่จบชั้น ป.6
แต่ได้เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.5 เมื่อเข้าเรียนชั้น ม.1
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดนั้น
ทราบว่าเพราะต้องการสร้างแรงจูงใจให้เด็กตั้งใจเรียน อยากให้เด็กขยันเรียน
โดยใช้วิธีการบังคับให้เรียน ซึ่งไม่ตรงกับผม
ผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการดังกล่าว
แต่เห็นว่าน่าจะหาวิธีการอื่นที่ทำให้เด็กตระหนัก
ตั้งใจเรียนได้เช่นเดียวกัน อาทิ การเรียนซ้ำชั้น
โดยให้โรงเรียนดำเนินการอย่างจริงจัง
ซึ่งการตกซ้ำชั้นก็เป็นการสร้างความรับผิดชอบ
ทำให้เด็กตั้งใจเรียนได้เหมือนกัน ที่ผ่านมานโยบายตกซ้ำชั้นมีอยู่แล้ว
เพียงแต่โรงเรียนไม่ได้ดำเนินการเท่านั้น”

    พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวและว่า
ที่ผ่านมาการให้เด็กสอบซ่อมเป็นการเพิ่มภาระให้ครู ทำให้ครูปล่อยผ่าน
ส่งผลให้ระบบซ่อมเสริมไม่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
ซึ่งเรื่องนี้ตนจะต้องเร่งแก้ไข
เพื่อให้การซ่อมเสริมเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
โดยระหว่างเรียนครูจะต้องรู้ว่าเด็กของตัวเอง ใครเรียนอ่อน ใครเรียนเก่ง
จะได้แก้ปัญหาตรงจุด ส่วนผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอให้จัดการศึกษาภาคบังคับ 9
ปี ตั้งแต่ปฐมวัยถึงชั้น ป.6 นั้น เรื่องนี้ตนยังไม่ขอตอบ
เพราะต้องพิจารณาข้อมูลให้ชัดเจนก่อน.“

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 17:00 น.

You might also like