“บิ๊กหนุ่ย”เรียก 4 หน่วยงานคุยแก้ “หนี้สิน-ปล่อยกู้ครู” สอดคล้องรายได้หลังปีใหม่

419

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวในการแถลงผลการดำเนินงานของ
ศธ.ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ว่า ศธ.กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานไว้ 10 เรื่อง
มียุทธศาสตร์ซึ่งเป็นจุดเน้นที่ต้องเร่งดำเนินการปี 2558 จำนวน 6 เรื่อง
คือ 1.การปฏิรูปหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 2.ครู 3.การทดสอบ การประเมิน
การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 4.การผลิตกำลังคน
และงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของประเทศ 5.ไอซีทีเพื่อการศึกษา และ
6.การบริหารจัดการ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ประเทศไทยต้องปฏิรูปทั้งระบบ
มีการดูแลพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ซึ่งจะต้องสอดแทรกเรื่องความมีวินัยให้อยู่ในจิตสำนึกของทุกคน
โดยต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก ทั้งนี้ 1 ปีที่ผ่านมา มีงานสำคัญที่เริ่มไปแล้ว
20 โครงการ เช่น โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนสังกัด ศธ. 4,100
โรง ในปี 2559 จะขยายเพิ่ม 10,669 โรง คาดว่าปี 2560 จะครบทุกโรง
ทำโครงการคืนครูสู่ห้องเรียนเพื่อแก้ปัญหาขาดครู
โดยจ้างครูเกษียณที่เชี่ยวชาญ 10,000 คน
และโครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอีก 4,000 คนต่อปี
ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการปี 2567

พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้
ยังแก้ปัญหาด้านการผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ
ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษารูปแบบทวิภาคี
จัดโครงการอุดมศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
โดยผลักดันให้มีมหาวิทยาลัยวิจัยเพิ่ม และในปี 2559 ต้องเป็น World Class
University ให้ได้ ส่วนการแก้ไขปัญหาหนี้ครู จะเรียกแหล่งเงินกู้ 4
แห่งมาหารือ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปล่อยกู้
เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ของครู

“จะให้คะแนนการทำงานรอบ 1 ปีเท่าไหร่ คงตอบไม่ได้
ผมไม่เคยให้คะแนนตัวเอง ต้องให้คนอื่นประเมิน
ยอมรับว่าช่วงแรกรู้สึกไม่พอใจ รู้สึกช้า แต่พอทำงานไปเรื่อยๆ
ก็เข้าใจว่าบางเรื่องต้องใช้เวลา เช่น เรื่องเรียนซ้ำชั้น
มีผู้แสดงความคิดเห็นเข้ามามากมาย
แต่เรื่องนี้ผมคิดโดยผูกโยงกับการปลูกฝังให้เด็กมีความรับผิดชอบ ไม่ใช่สปอย
รู้ว่ายาก และเหนื่อย แต่คนที่ทำงานในภาคปฏิบัติต้องเหนื่อยมากกว่า
ดังนั้น ถ้าให้ประเมินการทำงานของผู้บริหาร และข้าราชการ ศธ.ในภาพรวม
ผมให้ผ่านหมด นี่ไม่ใช่การพูดเอาใจ” พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าว

พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวอีกว่า ส่วนงานในปี 2559 ที่ต้องขับเคลื่อนให้เห็นผล
อันดับแรกต้องปรับระบบการบริหารของ สพฐ.ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
แผนการพัฒนาคุณภาพคนตลอดช่วงชีวิต จัดตั้งกรมวิชาการ
และการควบรวบอาชีวศึกษารัฐ และเอกชน รวมถึง การผลักดันโครงการคุรุทายาท
และโครงการคืนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

 

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 26 ธันวาคม 2558