Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

บี้องค์กรหลัก ศธ.แจง 3 ปีปฏิรูปศึกษา

Advertisement

 

ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่มี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พูดถึงโครงการไทยนิยมของรัฐบาล เฟส 4 ซึ่ง ครม.ได้ขอความร่วมมือนักศึกษามหาวิทยาลัยในภูมิภาคออกสำรวจข้อมูลโครงการดังกล่าว โดย ศธ.พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

รองปลัด ศธ. กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังรับทราบกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดทำหลักสูตรทุจริตศึกษาขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้โตไปไม่โกง โดยขณะนี้ ป.ป.ช.ได้จัดทำหลักสูตรดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบให้ ศธ.มาศึกษาตรวจความเรียบร้อยว่ามีเนื้อหาขาดตกบกพร่อง หรือมีส่วนใดที่จะต้องเพิ่มเติมบ้าง เพื่อปรับให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย โดยที่ประชุมได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับไปดำเนินการต่อ สำหรับหลักสูตรดังกล่าวจะใช้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการปลูกฝังตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยไปจนถึงมัธยมศึกษา โดยจะบรรจุไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลัก นอกจากนี้ที่ประชุมยังมอบหมายให้แต่ละองค์กรหลักไปจัดทำแผนนำเสนอเรื่องปฏิรูปการศึกษาตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าการปฏิรูปการศึกษาของแต่ละองค์กรหลักมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง โดยให้ยึดตามนโยบายและข้อสั่งการนายกฯ และการปฏิรูปการศึกษาตลอด 3 ปีนั้นมีผลสัมฤทธิ์อย่างไรบ้าง.

ขอบคุณที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ 24 พ.ค. 2561


You might also like