Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

บุรีรัมย์คุมเข้มสอบครูผู้ช่วย เผยยอดผู้สอบมากอันดับ 4

Advertisement

ที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)บุรีรัมย์ เขต 1 ปฏิบัติราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) 32 และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)บุรีรัมย์ เดินทางมาตรวจความเรียบร้อยของสนามสอบ ซึ่งได้มีการวางมาตรการป้องกันการโกงสอบอย่างเข้มงวด มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำเครื่องตรวจวัตถุระเบิดมาตรวจโลหะและวัตถุต้องสงสัยในการใช้โกงข้อสอบ ห้ามนำกระเป๋า โทรศัพท์มือถือ นาฬิกา และโลหะชนิดต่างๆ เข้าบริเวณห้องสอบ รวมทั้งเมื่อเข้าห้องสอบต้องถอดรองเท้าวางไว้ด้านหน้าห้องสอบ

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล กล่าวว่า การสอบครั้งนี้มีผู้มีสิทธิเข้าสอบ 8,454 คน จากอัตราว่าง 234 อัตรา 26 วิชาเอก ซึ่งถือว่ายอดผู้สมัครมากเป็นอันดับ 4 โดยใช้ 11 สนามสอบ ได้มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(มสด.) ออกข้อสอบ มีมาตรฐานการจัดระบบคำถามคำตอบที่ไม่สามารถลอกกันได้ ถือเป็นระบบมาตรฐานสูงมาก ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้สอบจำนวนมากจึงต้องมีมาตรการที่เข้มงวดทั้งการรับ-ส่งข้อสอบ การเก็บข้อสอบ การกำกับห้องสอบ โดยความร่วมมือระหว่างมสด.กับเขตพื้นที่ฯ บุรีรัมย์ จากการตรวจสอบยังไม่พบสิ่งผิดปกติ หรือต้องสงสัยเกี่ยวกับการโกงข้อสอบแต่อย่างใด

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ปฏิบัติราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เป็นการสอบวิชาเอกปฐมวัยกับวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็น 1 ใน 11 สนาม โดยทางกศจ.บุรีรัมย์ ได้จัดสนามสอบทั้งโรงเรียนมัธยม โรงเรียนประถม และเขตเทศบาล ในเขต 3 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอบ้านด่านและอำเภอห้วยราช

ขอบคุณที่มา : มิติชนออนไลน์

You might also like