วันเสาร์, มีนาคม 2, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาปฏิทินการจัดซื้อหนังสือเรียน 2566 การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปฏิทินการจัดซื้อหนังสือเรียน 2566 การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

ปฏิทินการจัดซื้อหนังสือเรียน 2566 การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปฏิทินการจัดซื้อหนังสือเรียน 2566 การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทําปฏิทินการดําเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยกําหนดระยะเวลาการเผยแพร่บัญชีกําหนดสื่อการเรียนรู้สําหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทางเว็บไซต์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (http://academic.obec.go.th/textbook/web) ปีการศึกษา 2566 จํานวน 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2566
รอบที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
ทั้งนี้ กําหนดให้สถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ให้ร้านค้าส่งหนังสือเรียนถึงสถานศึกษาภายในวันที่ 28 เมษายน 2566 และให้สถานศึกษาจัดหนังสือ ให้ผู้เรียนทุกคนทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 หรือภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2566 คลิกที่นี่

ปฏิทินการจัดซื้อหนังสือเรียน 2566 การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ปฏิทินการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สําหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

รายการหนังสือเรียน 2566 ซื้อหนังสือเรียน แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ปี 2566

 

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments