ปฏิทินการจ่ายเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปี 2563

10067

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปี 2563

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 กรมบัญชีกลาง ได้เผยแพร่กำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน  โดยมีรายละเอียดการกำหนด ปฏิทินการจ่ายเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปี 2563 ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเสนอข้อมูลดังนี้ครับ

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน มกราคม 2563 >>

วันที่ 28 มกราคม 2563

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 >>

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน มีนาคม 2563 >>

วันที่ 26 มีนาคม 2563

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน เมษายน 2563 >>

วันที่ 27 เมษายน 2563

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 >>

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน มิถุนายน 2563 >>

วันที่ 25 มิถุนายน 2563

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563 >>

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน สิงหาคม 2563 >>

วันที่ 26 สิงหาคม 2563

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน กันยายน 2563 >>

วันที่ 25 กันยายน 2563

ปฏิทินการจ่ายงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 >>

วันที่ 27 ตุลาคม 2563

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563 >>

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 >>

วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปี 2563
ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปี 2563
ปฏิทินการจ่ายเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปี 2563
ปฏิทินการจ่ายเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปี 2563

ขอบคุณที่มาจาก : กรมบัญชีกลาง