ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างปี พ.ศ. 2565

10724

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการลูกจ้างปี พ.ศ. 2565

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการลูกจ้าง ปี พ.ศ. 2565 สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ กำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้าง หรือที่เราจะเรียกว่า ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการลูกจ้างซึ่งกรมบัญชีกลางได้เผยแพร่ข้อมูลกำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการลูกจ้างปี พ.ศ. 2565 ทีจะเริ่มจ่ายในเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2565

advertisement

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้าง-ปี-พ.ศ.-2565
ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้าง-ปี-พ.ศ.-2565

สำหรับกำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างในปีนี้ กรมบัญชีกลางก็ได้จัดทำขึ้นและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ท่านสามารถอ่านรายละเอียดปฏิทินการจ่ายเงินเดือนและข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้จากข้อมูลด้านล่างครับ

กำหนดการเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน มกราคม 2565 >>  วันที่ 26 มกราคม 2565

กำหนดการเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 >>  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

กำหนดการเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน มีนาคม 2565 >>  วันที่ 28 มีนาคม 2565

กำหนดการเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน เมษายน 2565 >>  วันที่ 26 เมษายน 2565

กำหนดการเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565 >>  วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

กำหนดการเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน มิถุนายน 2565 >>  วันที่ 27 มิถุนายน 2565

กำหนดการเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565 >>  วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

กำหนดการเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน สิงหาคม 2565 >>  วันที่ 26 สิงหาคม 2565

advertisement

เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน กันยายน 2565 >>  วันที่ 27 กันยายน 2565

กำหนดการเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 >>  วันที่ 26 ตุลาคม 2565

กำหนดการเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 >>  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

กำหนดการเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 >>  วันที่ 26 ธันวาคม 2565

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564 วันไหน หาคำตอบ วันประกาศผลสอบ ท้องถิ่น64 ได้ที่นี่

advertisement

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้าง-ปี-พ.ศ.-2565
ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้าง-ปี-พ.ศ.-2565

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้าง-ปี-พ.ศ.-2565

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้าง-ปี-พ.ศ.-2565
ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการลูกจ้าง ปี-พ.ศ.-2565

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้าง-ปี-พ.ศ.-2565

เรื่องราวที่น่าสนใจ :โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน

ขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง