ปฏิทินวันหยุดมีนาคม 2566 วันหยุดเดือนมีนาคม 2566 ปฏิทิน เดือน มีนาคม 2566 วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันไหนบ้าง เช็คที่นี่

213

ปฏิทินวันหยุดมีนาคม 2566 วันหยุดเดือนมีนาคม 2566 ปฏิทิน เดือน มีนาคม 2566 วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันไหนบ้าง เช็คที่นี่

ปฏิทินวันหยุดมีนาคม 2566 วันหยุดเดือนมีนาคม 2566 ปฏิทิน เดือน มีนาคม 2566 วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันไหนบ้าง เช็คที่นี่

advertisement

ปฏิทินวันหยุดมีนาคม 2566 วันหยุดเดือนมีนาคม 2566 ปฏิทิน เดือน มีนาคม 2566 วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันไหนบ้าง เช็คที่นี่
ปฏิทินวันหยุดมีนาคม2566 วันหยุดเดือนมีนาคม 2566 ปฏิทิน เดือน มีนาคม 2566 วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันไหนบ้าง เช็คที่นี่

ปฏิทินวันหยุดมีนาคม 2566 วันหยุดเดือนมีนาคม 2566 ปฏิทิน เดือน มีนาคม 2566 วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันไหนบ้าง เช็คที่นี่

ปฏิทินวันหยุดมีนาคม 2566 วันหยุดเดือนมีนาคม 2566 วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร 

วันหยุดราชการเดือนมีนาคม 2566 วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา

วันหยุดเดือนมีนาคม 2566   4 – 5       หยุดวันเสาร์-อาทิตย์
วันหยุดเดือนมีนาคม 2566   11 – 12   หยุดวันเสาร์-อาทิตย์
วันหยุดเดือนมีนาคม 2566   18 – 19   หยุดวันเสาร์-อาทิตย์
วันหยุดเดือนมีนาคม2566    25 – 26   หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

หมายเหตุ ทำให้เดือนมีนาคมมีวันหยุดยาวติดต่อกันคือ 4-5-6 มีนาคม 2566 (เสาร์-อาทิตย์-จันทร์)

เรื่องราวที่น่าสนใจ วันหยุด 2566 วันหยุดราชการ 2566 ปฏิทิน 2566 วันหยุดธนาคาร วันหยุดเอกชน วันหยุดยาว วันไหนบ้าง เช็คที่นี่

วันสำคัญ เดือนมีนาคม 2566

3 มีนาคม 2566 วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (ไม่ใช่วันหยุดเดือนมีนาคม 2566)
5 มีนาคม 2566 วันนักข่าว (ไม่ใช่วันหยุดเดือนมีนาคม 2566)
8 มีนาคม 2566 วันสตรีสากล (ไม่ใช่วันหยุดเดือนมีนาคม 2566)
13 มีนาคม 2566 วันช้างไทย (ไม่ใช่วันหยุดเดือนมีนาคม 2566)
15 มีนาคม 2566 วันสิทธิผู้บริโภคสากล (ไม่ใช่วันหยุดเดือนมีนาคม 2566)
20 มีนาคม 2566 วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (ไม่ใช่วันหยุดเดือนมีนาคม 2566)
21 มีนาคม 2566 วันกวีนิพนธ์สากล / วันป่าไม้โลก (ไม่ใช่วันหยุดเดือนมีนาคม 2566)
22 มีนาคม 2566 วันอนุรักษ์น้ำโลก (ไม่ใช่วันหยุดเดือนมีนาคม 2566)
23 มีนาคม 2566 วันอุตุนิยมวิทยาโลก (ไม่ใช่วันหยุดเดือนมีนาคม 2566)
27 มีนาคม 2566 วันที่ระลึกกองทัพอากาศ (ไม่ใช่วันหยุดเดือนมีนาคม 2566)
31 มีนาคม 2566 วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ไม่ใช่วันหยุดเดือนมีนาคม 2566)

advertisement

ปฏิทินวันหยุดมีนาคม 2566 วันหยุดเดือนมีนาคม 2566 ปฏิทิน เดือน มีนาคม 2566 วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันไหนบ้าง เช็คที่นี่
ปฏิทินวันหยุดมีนาคม2566 วันหยุดเดือนมีนาคม 2566 ปฏิทิน เดือน มีนาคม 2566 วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันไหนบ้าง เช็คที่นี่

ปฏิทินวันพระเดือนมีนาคม 2566

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีฉลู (ไม่ใช่วันหยุดเดือนมีนาคม 2566)
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีฉลู (ไม่ใช่วันหยุดเดือนมีนาคม 2566)
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีฉลู (ไม่ใช่วันหยุดเดือนมีนาคม 2566)
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีฉลู (ไม่ใช่วันหยุดเดือนมีนาคม 2566)

ปฏิทินวันพระจีนเดือนมีนาคม 2566
วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 วันจับโหงว
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 วันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม (ไม่ใช่วันหยุดเดือนมีนาคม 2566)
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 วันชิวอิก (ไม่ใช่วันหยุดเดือนมีนาคม 2566)

ปฏิทินวันไหว้เทพฮินดูเดือนมีนาคม 2566 
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เทศกาลโฮลี (ไม่ใช่วันหยุดเดือนมีนาคม 2566)
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 วันสังกัษฏี คเณศจตุรถี
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เทศกาลลักษมีปัญจมี (ไม่ใช่วันหยุดเดือนมีนาคม 2566)

ปฏิทินวันหวยออกเดือนมีนาคม 2566
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 (ไม่ใช่วันหยุดเดือนมีนาคม 2566)
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 (ไม่ใช่วันหยุดเดือนมีนาคม 2566)

advertisement

ปฏิทินวันหยุดมีนาคม 2566 วันหยุดเดือนมีนาคม 2566 ปฏิทิน เดือน มีนาคม 2566 วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันไหนบ้าง เช็คที่นี่
ปฏิทินวันหยุดมีนาคม2566 วันหยุดเดือนมีนาคม 2566 ปฏิทิน เดือน มีนาคม 2566 วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันไหนบ้าง เช็คที่นี่

ปฏิทินวันหยุดมีนาคม 2566 วันหยุดเดือนมีนาคม 2566 ปฏิทิน เดือน มีนาคม 2566 วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันไหนบ้าง เช็คที่นี่ หวังว่าจะมีประโยชน์ในการวางแผนท่องเที่ยว ขอให้ทุกท่านท่องเที่ยวให้สนุกนะคะ

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ ครูอัพเดตดอทคอม

เรื่องราวที่นาสนใจ วันหยุดธนาคาร 2566 วันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย 2566 ประกาศวันหยุดธนาคาร 2566 ตรวจสอบวันหยุดธนาคาร 2566 

วันหยุดเดือนมีนาคม 2566 วันหยุด 2566 เช็กวันหยุดยาว เดือนมีนาคม วันหยุดยาว 2566 วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันหยุดเอกชน วันพระ วันไหนบ้าง เช็กที่นี่