วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023
Google search engine
หน้าแรกTCASปฏิทิน กำหนดการ สอบ TCAS66 TGAT TPAT การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566

ปฏิทิน กำหนดการ สอบ TCAS66 TGAT TPAT การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566

Advertisement

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ปฏิทิน กำหนดการ สอบ TCAS66 TGAT TPAT ซึ่งเป็นการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

รอบ รูปแบบ รับสมัคร ประกาศผลในระบบ ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิในระบบ
1 Portfolio มหาวิทยาลัยกำหนด 7 ก.พ. 66 7-8 ก.พ. 66 9 ก.พ. 66
หรือ 6 พ.ค. 66
2 Quota มหาวิทยาลัยกำหนด 4 พ.ค. 66 4-5 พ.ค. 66 6 พ.ค. 66
3 Admission ระบบ mytcas.com
7-13 พ.ค. 66
120 พ.ค. 66
226 พ.ค. 66
20-21 พ.ค. 66 **27 พ.ค 66
4 Direct Admission ที่ระบบของมหาวิทยาลัย
28 พ.ค. – 9 มิ.ย. 66
113 มิ.ย. 66
223 มิ.ย. 66
113-14 มิ.ย. 66
223-24 มิ.ย. 66
หมายเหตุ
*ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสละสิทธิ์ได้สูงสุดเพียง 1 ครั้ง และต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่เปิดให้เท่านั้น เพื่อจะสมัครรอบถัดไปได้
**27 พ.ค 66 เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 Admission และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio Tcas66 ไม่มีการสอบข้อเขียน/ข้อปฏิบัติ สัมคร TCAS66 รอบแฟ้มสะสมผลงาน สำหรับน้องๆที่มีทักษะ ความสามารถและคุณสมบัติพิเศษตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย รวมถึงผลการเรียนที่ดีด้วย ยื่นสมัครกับ สถาบันอุดมศึกษา

รอบที่ 2 Quota TCAS66 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ นักเรียนในโครงการพิเศษและคนที่ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด ที่มีความสามารถพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านการเรียน ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ ฯลฯ กลุ่มเป้าหมายสำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่าย โครงการความสามารถพิเศษ นักเรียนในเขตพิเศษของประเทศ ยื่นสมัครกับสถาบันอุดมศึกษา สัมคร TCAS66

รอบที่ 3 Admission TCAs66 การรับตรงร่วมกัน พิจารณาคะแนนสอบล้วนๆ เปิดรับสมัครพร้อมกันทั้งประเทศ กลุ่มเป้าหมายสำหรับนักเรียนโครงการ กสพท โครงการอื่น ๆ และนักเรียนทั่วไป สัมคร TCAS66 ยื่นสมัครกับ ทปอ.

รอบที่ 4 Direct Admission tcas66 รอบรับตรงอิสระ ซึ่งถือเป็นรอบเก็บตกสำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้มหาวิทยาลัยที่ถูกใจ หรือยังไม่มีที่เรียน กลุ่มเป้าหมายสำหรับนักเรียนทั่วไป ยื่นสมัครกับทปอ.

เรื่องที่น่าสนใจ : ระบบสมัครสอบ tcas66 ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566

ปฏิทิน กำหนดการ สอบ TCAS66 TGAT TPAT การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566
ปฏิทินกำหนดการ สอบ TCAS66 TGAT TPAT การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566
ปฏิทิน กำหนดการ สอบ TCAS66 TGAT TPAT การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566
ปฏิทินกำหนดการ สอบ TCAS66 TGAT TPAT การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบ TGAT/TPAT ปีการศึกษา 2566 เลือกสอบได้ 2 ช่องทาง คือ 1.กระดาษ 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสอบพร้อมกัน วัน เวลาเดียวกัน ต้องเลือกสนามสอบแบบเรียงลำดับ 5 ลำดับ

เดือนกันยายน 2565 สมัครสอบ วิชา TPAT1 (กสพท.)

Advertisement

1-10 พฤศจิกายน 2565 สมัครสอบวิชา TGAT/TPAT อื่น ๆ เลือกสอบด้วยกระดาษหรือคอมพิวเตอร์ตามความสมัครใจ
11-20 พฤศจิกายน 2565 เปิดรับสมัครสอบเพิ่มเติม ในกรณีสนามสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ยังมีที่ว่าง
24 พฤศจิกายน -12 ธันวาคม 2565 พิมพ์บัตรที่นั่งสอบรายวิชา TGAT/TPAT
10-12 ธันวาคม 2565 สอบ TGAT/TPAT
17 ธันวาคม 2565 สอบ TPAT1 (กสพท.)
15 ธันวาคม 2565 ประกาศผลคะแนนสอบ (สอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์)
7 มกราคม 2566 ประกาศผลคะแนนสอบ (สอบกระดาษ)
8-15 มกราคม 2566 ขอทบทวนผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT (สอบด้วยกระดาษ)
เดือนมกราคม 2566 ประกาศผล TPAT1 (กสพท.)

ปฏิทินการสอบ A-Level ปีการศึกษา 2566
การสอบ A-Level ปีการศึกษา 2565 เป็นการสอบด้วยกระดาษเท่านั้น โดยเลือกสนามสอบแบบเรียงลำดับ 5 ลำดับ

1-10 กุมภาพันธ์ 2566 สมัครสอบรายวิชา A-Level
24 กุมภาพันธ์ 2566 พิมพ์บัตรที่นั่งสอบรายวิชา A-Level
18 มีนาคม 2566 จัดสอบรายวิชาชีววิทยา ฟิสิกส์ ภาษาไทย สังคมศึกษา
19 มีนาคม 2566 จัดสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ภาษาอังกฤษ
20 มีนาคม 2566 จัดสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาบาลี
25-31 มีนาคม 2566 จัดสอบวิชาเฉพาะเพิ่มเติมที่ไม่มีหน่วยงานใดจัดสอบให้
17 เมษายน 2566 ประกาศผลคะแนนสอบ A-Level
18-25 เมษายน 2566 ขอทบทวนผลคะแนนสอบรายวิชา A-Level

ปฏิทินการสมัครสอบและปฏิทินการสอบ TGAT/TPAT เเละ A-Level ปีการศึกษา 2566

ลิงก์เข้าระบบลงทะเบียน tcas 2566 ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 

ลิงก์ระบบรับสมัคร tcas 2566 ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

Advertisement

ลิงก์เว็บไซต์หลัก ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มาจาก : สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย : https://www.mytcas.com/

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments