Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ปฏิรูปเน็ตศธ.ใหม่ ประหยัดงบฯ 3,000 ล้านบาท. หมอธีเผยตั้งผอ.ยูนิเน็ตสอบ MOEnet ไร้สัญญา ‘จัดซื้อจัดจ้าง-ใบเสร็จ’

Advertisement

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ MOEnet ว่า กรณีที่ ศธ.ได้ยกเลิกการใช้เครือข่าย MOEnet ไปเมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา จากการสำรวจล่าสุดพบว่า การดำเนินการดังกล่าวประหยัดงบประมาณในการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ถึงปีละประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยพบว่าโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กว่า 30,000 โรงเรียน เหลืออีกเพียง 300 กว่าโรงเรียน หรือไม่ถึง 1% ที่มีปัญหาเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้ให้ความร่วมมือช่วยวางสายไฟเบอร์ออฟติกขยายไปถึงโรงเรียนที่ยังไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้ คิดว่าภายในปี 2561 โรงเรียนทั่วประเทศจะได้ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างแน่นอน

เพิ่มเพื่อน

“ทั้งนี้ ในส่วนของกระบวนการตรวจสอบการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ผ่านนั้น ตนได้แต่งตั้งนายสมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยมีคนนอกที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นกรรมการสืบข้อเท็จจริง ซึ่งมีข้อสงสัยหลายประเด็น เช่น ไม่มีสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อไม่มีสัญญาจะส่งมอบ และจะตรวจรับกันอย่างไร นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ที่มีอำนาจในการเจรจาต่อรองราคา ยังไม่ใช่หัวหน้าส่วนราชการ ขณะเดียวกันมีกระบวนการตรวจสอบภายใน ทั้งการตรวจสอบสัญญา ใบเสร็จ และรายละเอียดต่างๆ ควบคู่ไปด้วย” นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

Advertisement

นพ.ธีระเกียรติกล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่มีบริษัทแห่งหนึ่งทวงเงินค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตระบบ MOEnet จำนวน 60 ล้านบาทนั้น ได้มอบหมายให้นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ.ไปตรวจสอบ ซึ่ง ศธ.คงจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวไม่ได้ หากบริษัทเอกชนต้องการให้จ่าย ก็ให้ไปฟ้องร้อง เพราะถ้าปลัด ศธ.จ่ายเงินก็อาจจะมีความผิด เรื่องนี้ต้องรอผลสอบข้อเท็จจริง รวมถึง ให้ตรวจสอบย้อนไปในอดีตด้วยว่าใครจ่ายอะไร อย่างไร และด้วยเงื่อนไขอะไร

“เรื่องนี้ต้องสอบย้อนไปในอดีตว่าใครจ่ายอะไร อย่างไร ด้วยเงื่อนไขใด ซึ่งผมยังไม่มีรายละเอียด แต่ได้สั่งให้เรียกใบเสร็จ และรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ มาดู ตรงนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สัญญาอินเตอร์เน็ตที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพ เพราะเมื่อไม่มีสัญญา ก็ไม่ได้มีการให้บริการต่างๆ เช่น การซ่อมแซม การเปลี่ยนเราเตอร์ตามไปด้วย เรื่องนี้เกิดขึ้นมาเป็น 10 ปี น่าสงสัยว่าทำไมเราจ่ายแพงขึ้น แต่อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้” นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัด ศธ.กล่าวว่า หลังแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้ว เราสามารถประหยัดงบประมาณได้กว่า 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้ MOEnet เป็นโครงการที่ ศธ.ไม่ใช่ผู้ให้บริการที่แท้จริง แต่เช่าบริการจากเอกชน ทั้งบริษัท ทีโอที จำกัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT Telecom Public Company Limited)และ Samart ซึ่งมีทั้งจานดาวเทียม และการเช่าสายสัญญาณ ภายใต้ชื่อ MOEnet ต่อมา ศธ.มีนโยบายให้โรงเรียนเลือกใช้เครือข่ายที่ดีที่สุด ลดความซ้ำซ้อน เป็นผลให้ขณะนี้แต่ละหน่วยงานประหยัดงบได้จำนวนมาก เช่น สพฐ.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ลดงบได้มากที่สุด จากเดิมที่ใช้งบค่าอินเตอร์เน็ต 2,000 กว่าล้านบาทต่อปี เหลือเพียง 300 กว่าล้านบาทต่อปี ส่วนสำนักงานปลัด ศธ.ได้ยกเลิกการใช้เครือข่ายที่ซ้ำซ้อน ทำให้ประหยัดงบได้ถึงปีละประมาณ 200-300 ล้านบาทต่อปี จากเดิมที่ใช้งบกว่า 1,000 ล้านบาท ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ยังไม่ได้รายงานตัวเลขเข้ามา แต่คิดว่า ลดได้จำนวนมากเช่นกัน เพราะขณะนี้สถานศึกษาสังกัด สอศ.ส่วนใหญ่ใช้ UniNet ของ สกอ.แล้ว

Advertisement

“หมอธี” ปฏิรูปเน็ตศธ.ใหม่ทำประหยัดงบฯ 3,000 ล้านบาท

รมว.ศึกษาธิการ ฟุ้ง นโยบายปฎิรูปอินเตอร์เน็ตศธ.ใหม่ ส่งผลประหยัดงบประมาณถึง 3,000 ล้านบาท พร้อม ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง ตรวจสอบปัญหาไม่ชอบมาพากลของการใช้งานระบบ Moe Net ไม่ได้ประสิทธิภาพ
จันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 16.22 น.

วันนี้ (12 มี.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยการประชุมความก้าวหน้าการปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา และการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบ Moe Net ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า  นโยบายปฎิรูปอินเตอร์เน็ตของ ศธ.ให้เป็นระบบไฮสปีดอินเตอร์เน็ต โดยกเลิกระบบ Moe Net มาใช้ระบบ UniNet ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ซึ่งถือว่ามีความสำเร็จ เนื่องจากตนตั้งเป้าการดำเนินโครงการนี้ให้เสร็จสิ้นใน 1ปี แต่การแก้ไขปัญหาก็เดินหน้าจนเสร็จสมบูรณ์ก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้  เพราะจากการสำรวจโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 30,000 โรง พบว่า มีโรงเรียนที่ยังเข้าไม่ถึงระบบไฮสปีดอินเตอร์เน็ตไม่ถึง 1 % เท่านั้น อีกทั้งมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เข้ามาช่วยวางสายไฟเบอร์ออฟติคขยายจากหมู่บ้านให้มาถึงหน้าประตูโรงเรียนฟรีทั้งหมด

 “ที่ผ่านมาก่อนที่ผมจะเข้ามาปฎิรูประบบการใช้อินเตอร์เน็ตทั้งหมดของศธ.พบว่า การใช้งานระบบเดิมปีๆนึงใช้เงินถึงปีละหลายพันล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่มีประสิทธิภาพ เราเจอประเด็นหลายเรื่อง เช่น ไม่มีสัญญาการจัดซื้อจ้าง และเมื่อไม่มีสัญญาจะตรวจรับมอบให้บริการกันมาได้อย่างไรมาเป็นสิบๆปี  หรือผู้มีอำนาจในการต่อรองราคา เป็นต้น อีกทั้งมีบริษัทแห่งเรียกเก็บเงินค่าบริการรายเดือนระยะเวลา 3 เดือนของการใช้งานระบบ Moe Net จำนวน 60 ล้านบาทแต่ปลัด ศธ.ไม่จ่าย เพราะไม่มีสัญญาการให้บริการเครือข่าย และก็ไม่รู้สึกกังวลว่าจะโดนฟ้อง ซึ่ง ปลัด ศธ.พร้อมสู้เต็มที่  แต่ที่ผ่านมามีการใช้เงินค่าบริการไปแล้วจะถูกต้องหรือไม่ ซึ่งผมก็ตั้งข้อสังเกตเช่นกันว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร 

ดังนั้นปัญหาความไม่ชอบมาพากลของการใช้งานระบบ Moe Net จึงได้ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง โดยมี นายสมศักดิ์ มิตะถา ผอ.สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ของ สกอ. เป็นประธาน ในฐานะอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคไอทีร่วมเป็นกรรมการ” รมว.ศธ.กล่าวและว่า อย่างไรก็ตามการดำเนินการปฎิรูปอินเตอร์เน็ตครั้งนี้ทำให้ ศธ.สามารถประหยัดงบประมาณได้ถึง 3,000 ล้านบาท  ซึ่งที่สำคัญได้ตอบโจทย์สถานศึกษาที่สามารถเลือกระบบอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมให้แก่ตนเองได้ และยังเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้มากขึ้น

ขอบคุณที่มา : เดลินิวส์ ออนไลน์ และ มติชนออนไลน์

You might also like