ปฐมนิเทศออนไลน์ ชี้แจงแนวทางและการปฏิบัติงาน ประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ covid-19

1474
ปฐมนิเทศออนไลน์ ชี้แจงแนวทางและการปฏิบัติงาน ประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ covid-19
ปฐมนิเทศออนไลน์ ชี้แจงแนวทางและการปฏิบัติงาน ประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ covid-19

ปฐมนิเทศออนไลน์ ชี้แจงแนวทางและการปฏิบัติงาน ประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ covid-19

รายละเอียด
ปฐมนิเทศออนไลน์
ผู้ประเมินภายนอก : การศึกษาปฐมวัย ระดับกรศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา ในช่วง COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

สำหรับผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผู้ประเมินใหม่)
ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินภายนอก สมศ.
โดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.
Facebook Live : ผ่านเพจ สมศ. (facebook.com/onesqa)

กำหนดการ
13.00 – 13.30 น.
ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศ ลงทะเบียนเข้ารับชม Facebook Live ได้ที่ www.facebook.com/onesqa
13.30 – 15.30 น. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานประเมินคุณภาพภายนอกฯ โดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.
15.30 – 16.00 น. ถาม – ตอบ ประเด็นที่สงสัย

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.facebook.com/onesqa