ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563

2070

ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563

เยาวชนดีเด่น
เยาวชนดีเด่น
ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 พร้อมกำหนดการและแบบตอบรับเข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

กรุณาส่งแบบตอบรับ ให้กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Fax : 0 2281 1753 หรือ  0 2628 6021  หรือ E-Mail : 
[email protected]
ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562
โทร. 0 2281 9264 หรือ 0 2281 1753

เพิ่มเพื่อน

Download เอกสารด้านล่าง

– ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563
– กำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
– แบบตอบรับเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข

 

ขอบคุณที่มาข่าวจาก http://www.moe.go.th/