ประกวดตราสัญลักษณ์ “วันเด็กแห่งชาติ” ปี 2566 กระทรวงศึกษาธิการ 

2185

 

Advertisement

ประกวดตราสัญลักษณ์ “วันเด็กแห่งชาติ” ปี 2566 กระทรวงศึกษาธิการ 

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้จัดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แทนตราสัญลักษณ์เดิม และเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และเป็นเอกลักษณ์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ได้มีส่วนร่วมคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครได้ที่นี่

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการประกวด เป็นนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี

ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครได้ที่นี่

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ

ต้องสื่อถึงการเฉลิมฉลองในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
สามารถออกแบบผลงานได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบ และไม่จำกัดการใช้สีในการออกแบบ
จะต้องมีข้อความ “วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566” และตัวอักษรที่ใช้ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
ต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร กราฟิก หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่บนผลงาน
ต้องเกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเอง ไม่ได้ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบจากผลงานของบุคคลอื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น อีกทั้งผลงานตังกล่าวยังไม่เคยได้รับรางวัลอื่นใดมาก่อน
ผลงานการออกแบบให้อยู่บนพื้นหลังสีขาว ขนาด A4 พร้อมบรรยายแนวคิดการออกแบบ
ส่งผลงานได้สูงสุดไม่เกินคนละ 3 ผลงาน แต่มีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

Advertisement

ผู้สนใจเข้าประกวด สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.moe.go.th โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 มี 3 ช่องทางในการสมัคร คือ

ส่งด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันและเวลาราชการ

ส่งทางไปรษณีย์ ให้จ่าหน้าซอง ดังนี้ เรียน ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 319 อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 พร้อมวงเล็บมุมชอง “ประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ” โดยจะถือวันประทับตรา ณ ไปรษณีย์ตันทางเป็นวันส่งใบสมัครและผลงาน หากพ้นกำหนดวันที่ปิดรับสมัครจะไม่รับพิจารณา

ส่งทางออนไลน์ e-Mail: [email protected]

รางวัลการประกวด รางวัลชนะเลิศ 35,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ 4 ระดับ ๆ ละ 10,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 75,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ.360 องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมครูออนไลน์ฟรี สสวท. หลักสูตร การใช้คำถามในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Questioning in Science Classroom)

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/