Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คุรุสภาชวน ประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “ครูดี..ที่รัก”

คุรุสภาชวน ประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “ครูดี..ที่รัก”

Advertisement

คุรุสภาขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาครู นักศึกษาทั่วไป และนักเรียนระดับ มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “ครูดี..ที่รัก” ภายใต้แนวคิด “ครูที่มีหัวใจรักเด็ก” ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท

เพิ่มเพื่อน

***สามารถสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ http://bit.ly/kspform2020

Advertisement

Advertisement

***ส่งผลงานหนังสั้นได้ที่ http://bit.ly/kspshortfilm2020
***เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 (เวลา 24.00 น.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/02/15438/ หรือสอบถามรายละเอียดที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ โทรศัพท์ 0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ หรือทางอีเมล์ [email protected] และเพจครูดี 360 องศา