คุรุสภาชวน ประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “ครูดี..ที่รัก”

1626

คุรุสภาขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาครู นักศึกษาทั่วไป และนักเรียนระดับ มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “ครูดี..ที่รัก” ภายใต้แนวคิด “ครูที่มีหัวใจรักเด็ก” ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท

advertisement

***สามารถสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ http://bit.ly/kspform2020

***ส่งผลงานหนังสั้นได้ที่ http://bit.ly/kspshortfilm2020
***เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 (เวลา 24.00 น.)

advertisement

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/02/15438/ หรือสอบถามรายละเอียดที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ โทรศัพท์ 0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ หรือทางอีเมล์ [email protected] และเพจครูดี 360 องศา

advertisement