ประกันอุบัติเหตุและโควิด-19 ฟรี ระยะเวลา 1 เดือน สำหรับสมาชิก. กบข.

1659
ประกันอุบัติเหตุและโควิด-19 ฟรี สำหรับสมาชิก. กบข.
ประกันอุบัติเหตุและโควิด-19 ฟรี สำหรับสมาชิก. กบข.

ประกันอุบัติเหตุและโควิด-19 ฟรี ระยะเวลา 1 เดือน สำหรับสมาชิก. กบข.

กบข. และ ทิพย ห่วงใยสมาชิก มอบประกันอุบัติเหตุและคุ้มครองโควิด-19 ฟรี! เพียงเข้าไปที่ไลน์ @tipgo (https://lin.ee/ldaG9j4) จากนั้นกดเข้าเมนู “ฟรีประกันภัยโควิดและอุบัติเหตุ” ได้เลย

– ผู้เอาประกันภัยอายุ 20-70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย
– เริ่มคุ้มครองทันทีตั้งแต่วันลงทะเบียนรับสิทธิ์ จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 30 วัน เวลา 24.00 น. และไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– รับสิทธิ์ภายใน 30 เม.ย. 64 เวลา 23.59 น.

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามเพิ่มเติมที่ไลน์ @tipgo หรือโทร. 02-239-2830 ถึง 35

โครงการกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลัส (ไมโครอินชั่วรันส์)
ข้อตกลงคุ้มครอง
1. การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/เหรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
2. การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จากถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
(ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 14 วันแรกนับจากวัน เริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย)
แต่สำหรับกรณีเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุ้มครองตั้งแต่วันแรก จำนวนเงินเอาประกันภัย 5,000 บาท
4. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
รวมถึงกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ไม่เกิน 20 วัน)จำนวนเงินเอาประกันภัย300 บาท/วัน 
5. ผลประโยชน์คุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จำนวนเงินเอาประกันภัย 3000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. แผนประกันภัยโครงการนี้ ผู้รับสิทธิ์ต้องมีอาย 20 ปี บริบูรณ์ ถึง 70 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ ลงทะเบียนรับสิทธิ์
2. ระยะเวลาลงทะเทียนรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษาคน 2564 – 30 เมษายน 2564
3. ระยะเวลาประกันภัย 30 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์
4. ไม่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภายในระยะเวลา 14 วัน (Wating Period) นับจากวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์
5. แผนประกันภัยโครงการนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 19)” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอา
ประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
6. ผู้รับสิทธิ์สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ครั้งเดียวตลอดรายการ
7. ผู้รับสิทธิ์และบริษัทต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุ้มครอง
8. ผู้รับประโยชน์ คือ ทายาทโดยธรรม
9. ข้อกำหนด เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจาก คปภ.

ข้อยกเว้นสำคัญ
1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น หมายถึง ในกรณี ที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอสในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
3. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาที่กระทำขึ้นโดยเจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด

สมัครที่ลิงก์นี้
https://register.tipinsure.com/RegisterCovid19/gpf

เงื่อนไข
https://www5.dhipaya.co.th/TIPINSURE//files/coverage/gpf/coverage.pdf

#กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจนิวนอร์มอลซุปเปอร์พลัส
#GPFcommunity #เคียงข้างสร้างความสุขทุกช่วงชีวิต #กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ #กบข #GPF

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก กบข