ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

3803
เขตพื้นที่มัธยม แก้ไขเขตพื้นที่ สพม.ใหม่ แก้ไข สพม.
เขตพื้นที่มัธยม แก้ไขเขตพื้นที่ สพม.ใหม่ แก้ไข สพม.

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจำนวน 62 เขต ดังต่อไปนี้

1.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1
2.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2

3.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
4.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
5. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
6. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
7. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราด
8. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
9. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรีระยอง
10. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
11.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
12.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
13.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่

14.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
15.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
16 .เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
17 .เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
18.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
19.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
20.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
21.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส
22. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

23.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตบึงกาฬ
24.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
25.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
26.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
27.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายก
28.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
29.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
30. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

31.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนอง
32.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
33.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
34.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์
35.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
36.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
37.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
38.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
39.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
40.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
41.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
42.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด
43.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

44.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
45.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูน
46.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำภู
47.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษยโสธร
48.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
49.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูล
50.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
51.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
52.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
53.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

54.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรีอ่างทอง
55.เขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
56.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
57.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร
58.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
59.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
60.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
61.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานีชัยนาท
62.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ

 

เขตพื้นที่มัธยม แก้ไขเขตพื้นที่ สพม.ใหม่ แก้ไข สพม.
เขตพื้นที่มัธยม แก้ไขเขตพื้นที่ สพม.ใหม่ แก้ไข สพม.
เขตพื้นที่มัธยม แก้ไขเขตพื้นที่ สพม.ใหม่ แก้ไข สพม.
เขตพื้นที่มัธยม แก้ไขเขตพื้นที่ สพม.ใหม่ แก้ไข สพม.
เขตพื้นที่มัธยม แก้ไขเขตพื้นที่ สพม.ใหม่ แก้ไข สพม.
เขตพื้นที่มัธยม แก้ไขเขตพื้นที่ สพม.ใหม่ แก้ไข สพม.
เขตพื้นที่มัธยม แก้ไขเขตพื้นที่ สพม.ใหม่ แก้ไข สพม.
เขตพื้นที่มัธยม แก้ไขเขตพื้นที่ สพม.ใหม่ แก้ไข สพม.
เขตพื้นที่มัธยม แก้ไขเขตพื้นที่ สพม.ใหม่ แก้ไข สพม.
เขตพื้นที่มัธยม แก้ไขเขตพื้นที่ สพม.ใหม่ แก้ไข สพม.

 

 

เขตพื้นที่มัธยม แก้ไขเขตพื้นที่ สพม.ใหม่ แก้ไข สพม.
เขตพื้นที่มัธยม แก้ไขเขตพื้นที่ สพม.ใหม่ แก้ไข สพม.

ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศแก้ไข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา