ประกาศคัดเลือก นักศึกษาทุน โครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทุนบรรจุครู 2563

1286
ประกาศคัดเลือก นักศึกษาทุน โครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทุนบรรจุครู 2563
ประกาศคัดเลือก นักศึกษาทุน โครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทุนบรรจุครู 2563

ประกาศคัดเลือก นักศึกษาทุน โครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทุนบรรจุครู 2563

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือเรื่องการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2563 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ตามที่หนังสืออ้างถึง 1 คณะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งกำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับรับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยให้ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กคศ.กำหนดตามที่อ้างถึง 2 ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่ากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีพ.ศ.2563 จำนวน 2291 คนรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการ คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการดังกล่าวต่อไป

อนึ่ง ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เป็นครูผู้ช่วยขอให้ลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ กคศ. 16 ว่า ครูพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ต้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ประกาศคัดเลือก นักศึกษาทุน โครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทุนบรรจุครู 2563
ประกาศคัดเลือก นักศึกษาทุน โครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทุนบรรจุครู 2563

 

ประกาศคัดเลือก นักศึกษาทุน โครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทุนบรรจุครู 2563
ประกาศคัดเลือก นักศึกษาทุน โครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทุนบรรจุครู 2563

 

ดูรายชื่อ  นักศึกษาทุน โครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทุนบรรจุครู 2563 คลิกที่นี่

แบบรายงานผลการคัดเลือก

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและ ข้อมูลจาก สพฐ.เป็นอย่างสูงนะคะ

ทุนบรรจุครู 2563 ,นักศึกษาครู,โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น,ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนครู,ปี2563 ,บรรจุครู 2563,บรรจุครูทุน 2563