ประกาศจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ปิดปรับปรุงและแก้ไขปัญหา ระบบ DPA เวลา 22.00 น. – 23.00 น. วันที่ 8 ตุลาคม 2565

1505

วันที่ 8 ตุลาคม 2565 ก.ค.ศ.ได้ประกาศปิดปรับปรุงระบบ DPA เพื่อเพิ่มฟังก์ชันให้แอดมินของสถานศึกษา เพิ่มฟังก์ชันไฟล์ PA3 ปรับปรุงสูตรการคำนวณคุณสมบัติ รายละเอียด ดังนี้

Advertisement

ประกาศจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ปิดปรับปรุงและแก้ไขปัญหา ระบบ DPA เวลา 22.00 น. - 23.00 น. วันที่ 8 ตุลาคม 2565

1. เพิ่มฟังก์ชันให้แอดมินของสถานศึกษา /สำนักงาน กศน.จังหวัด /ส่วนราชการ สามารถปรับปรุง แก้ไข การบันทึกข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนของ PA ที่บันทึกไว้ผิด และ ลบคำขอที่ยังไม่ยื่นในระบบออกเนื่องจากบันทึกข้อมูลผิดได้

2. เพิ่มฟังก์ชันไฟล์ PA3 เพื่อให้แอดมินของ สพท. /สำนักงาน กศน.จังหวัด / ส่วนราชการ ได้ตรวจสอบด้วย โดยหากพบว่า มีการบันทึกไม่ถูกต้องตามเอกสารหลักฐาน สามารถส่งคืนคำขอนั้น เพื่อให้สถานศึกษายื่นเข้ามาในระบบใหม่ โดยวันที่ยื่นจะเปลี่ยนตามวันที่ยื่นคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนในระบบ

3. ปรับปรุงสูตรการคำนวณคุณสมบัติสำหรับผู้ใช้สิทธิ์นับเวลาทวีคูณ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Advertisement

โดยหลังจากเสร็จสิ้น ระบบจะเปิดให้ใช้งานตามปกติต่อไป

ขอขอบคุณและขออภัยมา ณ ที่นี้ ค่ะ

ขอบคุณที่มา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจ ปฏิทิน กำหนดการ สอบ TCAS66 TGAT TPAT การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/