ประกาศผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563

2546

 

ประกาศผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือเรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังภาพ

ประกาศผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

 

ประกาศผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นอย่างสูงนะคะ