ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

972

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม ขอนำประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ  โดยประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (จำนวน 2 ราย)

สายงานการสอน

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบคัดค้าน

คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบคัดค้านออนไลน์

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.