ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ค ขึ้นบัญชี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2563

6536
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ค ขึ้นบัญชี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2563
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ค ขึ้นบัญชี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2563

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ค ขึ้นบัญชี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2563

สวัสดีค่ะ คุณครู และน้องๆที่สอบ ครูผู้ช่วย 2563 กรณีปกติทุกท่าน ช่วงนี้สอบ ครูผู้ช่วย 2563 กรณีปกติ เรียบร้อยแล้ว ทุกท่าน คงกำลังรอผลสอบกันใช่ไหมคะ ก่อนอื่นเราไปดูกำหนดการ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ค ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2563  กันก่อนเลยค่ะ

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ค ขึ้นบัญชี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2563
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ค ขึ้นบัญชี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2563
หาก กศจ.ใด ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2563  ประกาศผลสอบครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2563 แล้วจะมีข้อความ ประกาศแล้ว!! นะคะ

ที่ สำนัก/
ศึกษาธิการจังหวัด
ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563
1 กรุงเทพมหานคร  กรณีปกติ ปี 2563  -ไม่เปิดสอบ-
2 กระบี่ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
3 กาญจนบุรี ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
4 กาฬสินธุ์ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563
5 กำแพงเพชร ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
6 ขอนแก่น ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
7 จันทบุรี ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563
8 ฉะเชิงเทรา ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563
9 ชลบุรี ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
10 ชัยนาท ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
11 ชัยภูมิ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
12 ชุมพร ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563
13 เชียงราย กรณีปกติ ปี 2563  -ไม่เปิดสอบ-
14 เชียงใหม่ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
15 ตรัง ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
16 ตราด ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563
 17 ตาก ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
18 นครนายก ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
19 นครปฐม ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
20 นครพนม ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
21 นครราชสีมา ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
22 นครศรีธรรมราช ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว 
23 นครสวรรค์ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
24 นนทบุรี กรณีปกติ ปี 2563  -ไม่เปิดสอบ-
25 นราธิวาส ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563
26 น่าน ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
27 บุรีรัมย์ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563
28 บึงกาฬ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563
29 ปทุมธานี กรณีปกติ ปี 2563  -ไม่เปิดสอบ-
30 ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
31 ปราจีนบุรี กรณีปกติ ปี 2563  -ไม่เปิดสอบ-
32 ปัตตานี กรณีปกติ ปี 2563  -ไม่เปิดสอบ-
33 พระนครศรีอยุธยา ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
34 พังงา ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
35 พัทลุง ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563  ประกาศแล้ว
36 พิจิตร ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563
37 พิษณุโลก ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563
38 เพชรบุรี ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563
39 เพชรบูรณ์ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
40 แพร่ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
41 พะเยา กรณีปกติ ปี 2563  -ไม่เปิดสอบ-
42 ภูเก็ต ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
43 มหาสารคาม ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563
44 แม่ฮ่องสอน ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
45 มุกดาหาร ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
46 ยะลา กรณีปกติ ปี 2563  -ไม่เปิดสอบ-
47 ยโสธร ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563
48 ร้อยเอ็ด ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563
49 ระนอง ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
50 ระยอง ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
51 ราชบุรี ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
52 ลพบุรี ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
53 ลำปาง ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563
54 ลำพูน กรณีปกติ ปี 2563  -ไม่เปิดสอบ-
55 เลย ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563
56 ศรีสะเกษ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563
57 สกลนคร ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563
58 สงขลา ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563
59 สตูล ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
60 สมุทรปราการ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
61 สมุทรสงคราม ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
62 สมุทรสาคร ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563
63 สระบุรี กรณีปกติ ปี 2563  -ไม่เปิดสอบ-
64 สระแก้ว ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
65 สุพรรณบุรี กรณีปกติ ปี 2563  -ไม่เปิดสอบ-
66 สิงห์บุรี ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
67 สุโขทัย ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
68 สุราษฎร์ธานี ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
69 สุรินทร์ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
70 หนองคาย ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
71 หนองบัวลำภู กรณีปกติ ปี 2563  -ไม่เปิดสอบ-
72 อ่างทอง ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563
73 อุดรธานี ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
74 อุตรดิตถ์ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563
75 อุทัยธานี ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563
76 อุบลราชธานี ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563
77 อำนาจเจริญ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว
78 สศศ.(เขตพื้นที่ปกติ) ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 ประกาศแล้ว !!
ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มา ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ค ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2563  ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2563  จาก สพฐ., กศจ.ทั่วประเทศ, สพม. และสพป. ทั่วประเทศ เป็นอย่างสูงนะคะ
ประกาศผลสอบ ผลสอบครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย 2563 ครูผู้ช่วย 2563 รายชื่อผู้สอบผ่าน ผลสอบภาค ค    ครูผู้ช่วย  ประกาศผล ครูผู้ช่วย ประกาศผล  ลิงก์ประกาศผลสอบ  รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ค   สอบครู 2563  ประกาศผลสอบครูทั่วประเทศ  ไฟล์ประกาศผลสอบครู ครู 2563 สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 2563  ผลสอบครู 63  ผลสอบครู สพฐ 63 ผลสอบครู  ประกาศผลสอบครู  63 ประกาศผลสอบครู 63