ประกาศผลสอบครูอาชีวะ 2566 สอบครูอาชีวะ 66 กรณีพิเศษ สอศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบ ภาค ค สำหรับประกาศผลสอบ ครูอาชีวะ 2566 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จะเป็น ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

185

ประกาศผลสอบครูอาชีวะ 2566 สอบครูอาชีวะ 66 กรณีพิเศษ สอศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบ ภาค ค สำหรับประกาศผลสอบ ครูอาชีวะ 2566 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จะเป็น ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประกาศผลสอบครูอาชีวะ 2566 สอบครูอาชีวะ 66 กรณีพิเศษ สอศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบ ภาค ค สำหรับประกาศผลสอบ ครูอาชีวะ 2566 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จะเป็น ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นค่ะ

advertisement

ประกาศผลสอบครูอาชีวะ 2566 สอบครูอาชีวะ 66 กรณีพิเศษ สอศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบ ภาค ค ประกาศผลสอบ ครูอาชีวะ 2566 ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกาศผลสอบครูอาชีวะ2566 สอบครูอาชีวะ 66 กรณีพิเศษ สอศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบ ภาค ค ประกาศผลสอบ ครูอาชีวะ 2566 ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และวิชาชีพ (ภาค ค) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย)

ประกาศผลสอบครูอาชีวะ2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบ ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ คลิกที่นี่

ประกาศผลสอบครูอาชีวะ2566 เช็คตารางสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ คลิกที่นี่

ประกาศผลสอบครูอาชีวะ2566 รายงานประวัติและผลงาน ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ คลิกที่นี่

advertisement

ประกาศผลสอบครูอาชีวะ2566 รายละเอียดเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค)

ประกาศผลสอบครูอาชีวะ 2566 สอบครูอาชีวะ 66 กรณีพิเศษ สอศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบ ภาค ค ประกาศผลสอบ ครูอาชีวะ 2566 ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกาศผลสอบครูอาชีวะ2566 สอบครูอาชีวะ 66 กรณีพิเศษ สอศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบ ภาค ค ประกาศผลสอบ ครูอาชีวะ 2566 ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สอศ.เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ กรณีพิเศษ 2565 จำนวน 1,103 อัตรา ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

สอศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบ ภาค ค ประกาศผลสอบครูอาชีวะ2566 ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา