วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023
Google search engine
หน้าแรกมุมคุณครูประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย สอศ. 2564 ผลสอบครูอาชีวะ อาชีวศึกษา 65 เช็กประกาศ ภาค ก ภาค ข...

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย สอศ. 2564 ผลสอบครูอาชีวะ อาชีวศึกษา 65 เช็กประกาศ ภาค ก ภาค ข ที่นี่!

Advertisement

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย สอศ. 2564 สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับการสอบบรรจุครูผู้ช่วยที่จะมีการจัดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานอาชีวะศึกษา หรือ สอศ. ปี 2564 ในวันที่ 30  มกราคม 2565 ดังนั้นเว็บไซต์ครูอัพเดตดจึงได้จัดทำลิงก์ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย สอศ. 2565 ผลสอบครูอาชีวะ อาชีวศึกษา 65 ซึ่งผู้เข้าสอบสามารถเช็กประกาศ ภาค ก ภาค ข ได้ที่นี่!

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา 2564 ผลสอบครูอาชีวะ65 ประกาศ ภายในวันที่ 21 ก.พ. 2565

ซึ่งตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบภาค ก และ ภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีรายละเอียดในการจัดสอบตามภาพประกอบด้านล่างครับ

ในส่วนของวันประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สอศ. 2564 หรือ อาชีวศึกษา 2564 นั้น ได้กำหนดวันประกาศผลสอบ ภาค ก ข เพื่อให้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ค ไม่เกินวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ครับ

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย สอศ. 2565 ผลสอบครูอาชีวะ อาชีวศึกษา 65 เช็กประกาศ ภาค ก ภาค ข ที่นี่!

สอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา 2565 ประกาศกำนดวัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบ

สอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา 2565 ประกาศกำนดวัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบ

Advertisement

ประกาศแล้ว!! คลิกที่นี่เพื่อตรวตสอบประกาศจากเว็บ สอศ.

 ประกาศผลสอบ  เรียงตามกลุ่มวิชาสอบ 75 กลุ่มวิชา ดังนี้

กลุ่มวิชา ประกาศลงนาม ไฟล์สำหรับ
ค้นหารายชื่อ
101 : ภาษาไทย คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
102 : ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
103 : สังคม คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
104 : คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
105 : พลศึกษา คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
106 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
107 : เคมี คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
108 : ชีววิทยา คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
109 : ฟิสิกส์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
110 : กฎหมาย คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
201 : ช่างยนต์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
202 : ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
203 : ช่างเชื่อมโลหะ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
204 : ช่างพิมพ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
205 : ช่างต่อเรือ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
206 : ช่างไฟฟ้ากำลัง คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
207 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
208 : ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
209 : เมคคาทรอนิกส์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
210 : ปิโตรเคมี คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
211 : ช่างก่อสร้างและโยธา คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
212 : ช่างสำรวจ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
213 : อุตสาหกรรมยาง คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
214 : สถาปัตยกรรม คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
215 : เทคนิคคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
217 : ช่างอากาศยาน คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
218 : เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
219 : เทคนิคกายอุปกรณ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
220 : เทคโนโลยีปิโตรเลียม คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
221 : เทคนิคพลังงาน คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
222 : ตัวถังและสีรถยนต์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
301 : การบัญชี คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
302 : การเลขานุการ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
303 : การเงินและการธนาคาร คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
304 : การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
305 : การตลาด คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
306 : ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
307 : ธุรกิจสถานพยาบาล คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
308 : การประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
309 : การจัดการโลจิสติกส์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
310 : ภาษาจีน คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
311 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
401 : พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
402 : ปฐพีวิทยา คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
403 : อารักขาพืช คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
404 : เกษตรศาสตร์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
405 : ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
406 : ช่างกลเกษตร คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
407 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
408 : สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
409 : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
410 : แปรรูปสัตว์น้ำ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
503 : เครื่องประดับอัญมณี คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
506 : ศิลปการดนตรี คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
507 : วิจิตรศิลป์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
508 : คอมพิวเตอร์กราฟิก คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
509 : เทคโนโลยีศิลปกรรม/การออกแบบ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
510 : การถ่ายภาพ/มัลติมีเดีย คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
601 : อาหารและโภชนาการ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
602 : อุตสาหกรรมอาหาร คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
603 : คหกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
604 : ผ้าและเครื่องแต่งกาย คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
605 : เสริมสวย คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
701 : การท่องเที่ยว คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
702 : การโรงแรม คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
801 : เทคโนโลยีสิ่งทอ/เทคโนโลยีการทอผ้าไหมและทอผ้าพื้นเมือง คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
901 : ยานยนต์สมัยใหม่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
902 : อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
903 : การท่องเที่ยวรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
904 : การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
905 : อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
906 : หุ่นยนต์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
907 : การบินและโลจิสติกส์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
908 : เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
909 : อุตสาหกรรมดิจิตอล คลิกที่นี่ คลิกที่นี่

 

ประกาศแล้ว!! คลิกที่นี่เพื่อตรวตสอบประกาศจากเว็บ สอศ.

 คลิกที่นี่เพื่อตรวตสอบประกาศจากเว็บ สอศ.

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา 2565 ประกาศกำนดวัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments