ประกาศผลสอบ ผลการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563 (รอง ผอ.โรงเรียน 63) ครบทุก กศจ.ทั่วประเทศ

86006

ฃประกาศผลสอบ ผลการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา
ปี 2563 (รอง ผอ.โรงเรียน 63) ครบทุก กศจ.ทั่วประเทศ

สวัสดีครับ  วันนี้เว็บไซต์ ครูอัพเดตดอทคอม ขอจัดทำลิงก์ ประกาศผลสอบ ผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา  ปี 2563 (รอง ผอ.โรงเรียน 63) ครบทุก กศจ.ทั่วประเทศ ซึ่งกำหนดสอบ ภาค ก วันที่ 4 กรกฎาคม 2563  กำหนดสอบ ภาค ข และ ภาค ค วันที่ 17-31 กรกฎาคม 2563 และ จะประกาศผลการคัดเลือก  รอง ผอ.รร. 63 ภายในวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 โดย ครูอัพเดตดอทคอม ขอจัดทำลิงก์ไว้ดังนี้

โดย  สพฐ.กำหนด ปฏิทินการสอบคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.  ทั้งหมดมีดังนี้

กำหนดการ คัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.

 

หาก กศจ.ใด  มีการประกาศผลการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.แล้ว  จะมีข้อความ “ ประกาศแล้ว ! ”  ท้ายลิงก์  และขอให้ท่านโปรดกด refresh เพื่อดูประกาศล่าสุดครับ
(กด  F5 ที่แป้นพิมพ์)

 

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทั้งหมด 77  จังหวัด 
ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกาศผลการสอบคัดเลือก
รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 63  สังกัด สพฐ.
1 กรุงเทพมหานคร ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
2 กระบี่ ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
3 กาญจนบุรี ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว 
4 กาฬสินธุ์ ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
5 กำแพงเพชร ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
6 ขอนแก่น ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว!
7 จันทบุรี ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
8 ฉะเชิงเทรา ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
9 ชลบุรี ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
10 ชัยนาท ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
11 ชัยภูมิ ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
12 ชุมพร ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
13 เชียงราย ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
14 เชียงใหม่ ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
15 ตรัง ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
16 ตราด ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
17 ตาก ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
18 นครนายก ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
19 นครปฐม ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
20 นครพนม ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
21 นครราชสีมา ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
22 นครศรีธรรมราช ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว !
23 นครสวรรค์ ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
24 นนทบุรี ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
25 นราธิวาส ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
26 น่าน ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
27 บุรีรัมย์ ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
28 บึงกาฬ ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
29 ปทุมธานี ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
30 ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
31 ปราจีนบุรี ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
32 ปัตตานี ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
33 พระนครศรีอยุธยา ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
34 พังงา ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
35 พัทลุง ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
36 พิจิตร ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
37 พิษณุโลก ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
38 เพชรบุรี ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
39 เพชรบูรณ์ ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
40 แพร่ ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
41 พะเยา ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
42 ภูเก็ต ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว !
43 มหาสารคาม ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
44 แม่ฮ่องสอน ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
45 มุกดาหาร ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
46 ยะลา ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
47 ยโสธร ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
48 ร้อยเอ็ด ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
49 ระนอง ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
50 ระยอง ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
51 ราชบุรี ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
52 ลพบุรี ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
53 ลำปาง ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
54 ลำพูน ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
55 เลย ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
56 ศรีสะเกษ ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.  ประกาศแล้ว !
57 สกลนคร ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว 
58 สงขลา ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
59 สตูล ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
60 สมุทรปราการ ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
61 สมุทรสงคราม ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
62 สมุทรสาคร ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
63 สระบุรี ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
64 สระแก้ว ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว !
65 สุพรรณบุรี ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
66 สิงห์บุรี ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
67 สุโขทัย ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
68 สุราษฎร์ธานี ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว !
69 สุรินทร์ ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศ แล้ว
70 หนองคาย ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
71 หนองบัวลำภู ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
72 อ่างทอง ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
73 อุดรธานี ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว
74 อุตรดิตถ์ ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
75 อุทัยธานี ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว
76 อุบลราชธานี ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ.ประกาศแล้ว!
77 อำนาจเจริญ ประกาศผลการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563  สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ว

 

ประกาศผลสอบ,ประกาศผลสอบ รองผอ. 63 ,ผลสอบ รอง ผอ.63 ,สอบ รอง ผอ.สถานศึกษา 63 ,รอง ผอ.สถานศึกษา 63,รับสมัครสอบ รอง ผอ.โรงเรียน 63, สอบผู้บริหาร 63 ,สอบ รอง 63,สอบ รอง ผอ.โรงเรียน  63, สอบ ผอ. 63, สอบ รอง ผอ. สพฐ. 63,ผู้มีสิทธิ์สอบ รอง ผอ.,ผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ข , ผลสอบสอบ ภาค ก , ผลสอบ รอง ผอ. ภาค ก 2563,ผลสอบสอบ ภาค ข,ผลสอบสอบ ภาค ค