ประกาศผลสอบ ผอ. กทม. รอง ผอ. กทม. รายชื่อ ผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

2425
ประกาศผลสอบ ผอ.กทม  ผลสอบ ผอ กทม. 2564
ประกาศผลสอบ ผอ.กทม ผลสอบ ผอ กทม. 2564

 

ประกาศผลสอบ ผอ. กทม. รายชื่อ ผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน (ภาค ก และภาค ข) - ผู้บริหารสถานศึกษา 2564-page-001
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน (ภาค ก และภาค ข) – ผู้บริหารสถานศึกษา 2564-page-001

ประกาศคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนภาคกและภาคขในการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ตามประกาศคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและดำเนินการสอบข้อเขียนภาค ก และภาค ข ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 นั้น

เพิ่มเพื่อน

คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพฯเขาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ ข้อเขียนภาคก และภาคข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งภาคคในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโดยเรียงลำดับรายชื่อตามเลขประจำตัวสอบพร้อมกำหนดวันเวลาและสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยมีผู้ผ่าน การสอบข้อเขียน ดังนี้

1 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน 134 คน
2 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน 185 คน

ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนผู้บริหารสถานศึกษาแนบท้ายประกาศนี้

 

ดู ประกาศผลสอบ ผอ. กทม. 2564 คลิกที่นี่

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอแสดงความยินดีกับทุกทานที่สอบ ภาค ก และภาค ข ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ทุกท่านนะคะ และ ขอขอบคุณที่มาของขอ้อมูล ประกาศผลสอบ ผอ. กทม. รายชื่อ ผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา จาก สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครค่ะ

 

ประกาศผลสอบ ผอ. กทม.,ประกาศผลสอบ รอง ผอ. กทม.,ประกาศผลสอบ ผอ. กทม. 64 ,ประกาศผลสอบ รอง ผอ. กทม. 64 ,