ประกาศผลสอบ พนักงานราชการส่วนกลาง 2565 สพฐ. ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

687

ประกาศผลสอบ พนักงานราชการส่วนกลาง 2565 สพฐ. ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

ประกาศผลสอบ พนักงานราชการส่วนกลาง 2565 สพฐ. ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

ประกาศผลสอบ พนักงานราชการส่วนกลาง 2565 สพฐ. ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
ประกาศ ผลสอบ พนักงานราชการส่วนกลาง 2565 สพฐ. ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

ประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
ตามที่ได้มี ประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ ทั่วไป (ส่วนกลาง) และ ประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) นั้น
บัดนี้ การดําเนินการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

ประกาศผลสอบ พนักงานราชการส่วนกลาง 2565 สพฐ. ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
ประกาศ ผลสอบ พนักงานราชการส่วนกลาง 2565 สพฐ. ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
ประกาศผลสอบ พนักงานราชการส่วนกลาง 2565 สพฐ. ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
ประกาศ ผลสอบ พนักงานราชการส่วนกลาง 2565 สพฐ. ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

ตรวจสอบรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ประกาศผลย้ายผอ.รร. ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565 ผลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.โรงเรียน ทุก กศจ. ทั่วประเทศ

ผลการย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี 2565 ( ประกาศผลย้ายครู 2565 ) ครบทุกจังหวัด ครบทุก กศจ. ประกาศผลย้าย พิจารณาอนุมัติย้าย ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2565 – 15 ตุลาคม 2565