ประกาศผลสอบ n-net ผลสอบ n-net ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ผลสอบ n-net ครั้งที่ 1/2564 และ ครั้งที่ 2/2564 โดย สทศ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

2979

ประกาศผลสอบ n-net ผลสอบ n-net ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ผลสอบ n-net ครั้งที่ 1/2564 และ ครั้งที่ 2/2564 โดย สทศ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ประการผลสอบ n-net ผลสอบ n-net ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ผลสอบ n-net ครั้งที่ 1/2564 และ ครั้งที่ 2/2564 โดย สทศ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ประกาศผลสอบ n-net ผลสอบ n-net ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ผลสอบ n-net ครั้งที่ 1/2564 และ ครั้งที่ 2/2564 โดย สทศ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ประกาศผลสอบ n-net ครั้งที่ 1/2564 และ ครั้งที่ 2/2564 โดย สทศ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ การสอบ n-net เป็นการทดสอบ ทางการศึกษา ระดับชาติ ด้านการศึกษา นอกระบบโรงเรียน เพื่อวัดความรู้ และความคิด ของนักเรียนชั้นปีสุดท้าย ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประการผลสอบ n-net ผลสอบ n-net ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ผลสอบ n-net ครั้งที่ 1/2564 และ ครั้งที่ 2/2564 โดย สทศ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ประกาศผลสอบ n-net ผลสอบ n-net ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ผลสอบ n-net ครั้งที่ 1/2564 และ ครั้งที่ 2/2564 โดย สทศ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ผลสอบ n-net ครั้งที่ 1/2564 ประกาศ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 และ ผลสอบ n-net ครั้งที่ 2/2564 ประกาศ วันที่ 7 มีนาคม 2564

ประการผลสอบ n-net รายบุคคล ครั้งที่ 1/2564 และ ครั้งที่ 2/2564 โดย สทศ. คลิกลิงก์ด้านล่างนี้ครับ

http://www.allnetresult.niets.or.th/NNET/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentScore.aspx

ประการผลสอบ n-net รายโรงเรียน ครั้งที่ 1/2564 และ ครั้งที่ 2/2564 โดย สทศ. คลิกลิงก์ด้านล่างนี้ครับ

http://www.allnetresult.niets.or.th/NNET/AnnouncementWeb/Login.aspx

วิธีดูผลสอบ n-net ครั้งที่ 1/2564 และ ครั้งที่ 2/2564 รายบุคคล

ประการผลสอบ n-net ผลสอบ n-net ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ผลสอบ n-net ครั้งที่ 1/2564 และ ครั้งที่ 2/2564 โดย สทศ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ประกาศผลสอบn-net ผลสอบ n-net ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ผลสอบ n-net ครั้งที่ 1/2564 และ ครั้งที่ 2/2564 โดย สทศ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
  1. ปีการศึกษา (ปีการศึกษาที่สอบ นั่นคือ 2564)
  2. ครั้งที่ (เลือก 1 หรือ 2)
  3. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  4. รหัสป้องกันที่แสดง (กรอกตามที่เห็นทั้งตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ เช่น 2XZHP ดังรูป)

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ สทศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ประกาศผลสอบ o-net ป.6 ปีการศึกษา 2564 ผลสอบโอเน็ต นักเรียน ป.6 ประกาศผล 24 มีนาคม 2565 สอบ 12 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลสอบ o-net ม.3 ปีการศึกษา 2564 ผลสอบโอเน็ต นักเรียน ม.3 65 ประกาศผล 25 มีนาคม 2565 สอบ 13 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลสอบโอเน็ต o-net 65 ชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565