ประกาศผลสอบ NT 2566 วันไหน ดูคะแนน NT 2566 รายบุคคล ทำยังไง ดูได้ที่นี่ ผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2565

202

ประกาศผลสอบ NT 2566 วันไหน ดูคะแนน NT 2566 รายบุคคล ทำยังไง ดูได้ที่นี่ ผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลสอบ NT 2566 วันไหน ดูคะแนน NT ป.3 2566 รายบุคคล ทำยังไง ดูได้ที่นี่ ผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2565 สอบ nt เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 และ จะ ประกาศผลสอบ nt วันที่ 2 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป

advertisement

ประกาศผลสอบ NT 2566 วันไหน ดูคะแนน NT 2566 รายบุคคล ทำยังไง ดูได้ที่นี่ ผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2565
ประกาศ ผลสอบ NT 2566 วันไหน ดูคะแนน NT 2566 รายบุคคล ทำยังไง ดูได้ที่นี่ ผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลสอบ NT 2566 วันไหน ดูคะแนน NT ป.3 2566 รายบุคคล ทำยังไง ดูได้ที่นี่ ผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2565 สอบ nt เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 และ จะ ประกาศผลสอบ nt วันที่ 2 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป

ลิงก์ประกาศผลคะแนนสอบ nt ป.3 2566 ปีการศึกษา 2565 ดูคะแนน NT ป.3 2566 รายบุคคล ทำยังไง ดูได้ที่นี่ (ประกาศ 2 พ.ค. 2566)

ลิงก์ประกาศผลสอบ nt ป.3 2566 ปีการศึกษา 2565 สำหรับศูนย์สอบ เขตพื้นที่ สำนักการศึกษา โรงเรียน คลิกที่นี่ (ประกาศ 2 พ.ค. 2566)

ประกาศผลสอบ NT 2566 วันไหน ดูคะแนน NT 2566 รายบุคคล ทำยังไง ดูได้ที่นี่ ผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลคะแนนสอบ NT 2566 วันไหน ดูคะแนน NT 2566 รายบุคคล ทำยังไง ดูได้ที่นี่ ผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2565

ลิงก์ประกาศผลคะแนนสอบ nt ป.3 2566 ปีการศึกษา 2565 ดูคะแนน NT ป.3 2566 รายบุคคล ทำยังไง ดูได้ที่นี่ (ประกาศ 2 พ.ค. 2566)

advertisement

ลิงก์ประกาศผลสอบ nt ป.3 2566 ปีการศึกษา 2565 สำหรับศูนย์สอบ เขตพื้นที่ สำนักการศึกษา โรงเรียน คลิกที่นี่ (ประกาศ 2 พ.ค. 2566)

วิธีดูคะแนน NT ป.3 2566 รายบุคคล ทำดังนี้

advertisement

  1. ปีการศึกษาที่สอบ
  2. เลขประจำตัวประชาชน
  3. รหัสยื่นยันตัวตน ดังภาพ (NLJ64)
ประกาศผลสอบ NT 2566 วันไหน ดูคะแนน NT 2566 รายบุคคล ทำยังไง ดูได้ที่นี่ ผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลคะแนนสอบ NT 2566 วันไหน ดูคะแนน NT 2566 รายบุคคล ทำยังไง ดูได้ที่นี่ ผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2565

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ประกาศผลสอบ nt ป.3 2566 ปีการศึกษา 2565 สอบ nt เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ประกาศผลสอบ nt วันที่ 2 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป