ประกาศผล ครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563

8388
ประกาศผล ครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563
ประกาศผล ครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563

 

ประกาศผล ครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลครูดีไม่มีอบายมุข ทั้งโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร
และ โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ทั้งโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร ออกมาแล้วนะคะ
ดังไฟล์ประกาศผลครูดีไม่มีอบายมุข  ดังไฟล์ที่แนบด้านล่าง  ๑๖ ไฟล์ ประกอบไปด้วย

๑. โล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข              ๓๒๒     คน
๒. โล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข        ๔๒     โรงเรียน
๓. เกียรติบัตร    ครูดีไม่มีอบายมุข                    ๖๒,๙๑๒     คน
๔. เกียรติบัตร    โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข               ๒,๐๔๙    โรงเรียน

ขอให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบ ตัวสะกดให้ถูกต้อง ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
หากพ้นกำหนด จะถือว่าถูกต้องแล้ว และหากต้องการแก้ไข ติดต่อได้ที่
ผอ. รจนา กลิ่นหอม ๐๘๗-๓๘๔-๓๙๕๓ หรือติดต่อ  facebook ครูดีไม่มีอบายมุข facebook
โรงเรียนคำพ่อสอน  www.โรงเรียนคำพ่อสอน.com

เพิ่มเพื่อน

 

ประกาศผล ครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563
ประกาศผล ครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563

 

ประกาศผล ครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563
ประกาศผล ครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563

 

ประกาศผล ครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563
ประกาศผล ครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563

 

 

1.รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนดี ปี 5 4 ดาวน์โหลด ประกาศผล
2.รางวัลเกียรติบัตร โรงเรียนดี ปี 5 2048 โรงเรียน ดาวน์โหลด ประกาศผล โรงเรียนดี
3.รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีปี 10 ดาวน์โหลด ประกาศ รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ
ครูดีปี 10
4.รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทบุคลากร ดาวน์โหลด ประกาศ รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทบุคลากร
5.รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทผู้อำนวยการ ดาวน์โหลด ประกาศ รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทผู้อำนวยการ
6.รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน ดาวน์โหลด ประกาศ รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน
7.รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน ดาวน์โหลด ประกาศ รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน
8.รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน ดาวน์โหลด ประกาศ รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน
9.รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน ดาวน์โหลด ประกาศ รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน
10.รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน ดาวน์โหลด ประกาศ รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน

 

 

11.รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน ดาวน์โหลด ประกาศ รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน
12.รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน ดาวน์โหลด ประกาศ  รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน
13.รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน ดาวน์โหลด ประกาศ รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน
14.รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน ดาวน์โหลด ประกาศ รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน
15.รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน ดาวน์โหลด ประกาศ รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน
16.รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครู ดาวน์โหลด ประกาศ รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครู 
ล่าสุดจ.ม.ส่งผลครูดีฯ๑๐ ดาวน์โหลด ประกาศ ล่าสุดจ.ม.ส่งผลครูดีฯ๑๐

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด (ไฟล์นามสกุล rar ต้องใช้คอมพิวเตอร์เปิดเท่านั้นค่ะ) ดูประกาศทั้งหมด คลิก 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล จาก เว็บโรงเรียนวิถีพุทธเป็นอย่างสูงนะคะ