ประกาศผล ตัวแทนระดับภาค รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

7024

 

ประกาศผล ตัวแทนระดับภาค รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

OBEC AWARDS 2563
OBEC AWARDS 2563

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี ประกาศผล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ตัวแทนระดับภาค เข้ารับการคัดเลือกระดับชาติ  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ

ประกาศผล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1วันที่ 28 – 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ประกาศแล้วคลิกที่นี่

ประกาศผลรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ
วันที่ 26-27 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คลิกที่นี่

ประกาศผล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล วันที่ 1 – 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ณ จังหวัดสตูล คลิกที่นี่

ประกาศผลรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563วันที่ 28 – 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน คลิกที่นี่

ประกาศผลรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคเหนือ   ผลการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ จังหวัดน่าน วันที่ ๒๕ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศแล้วคลิกที่นี่

ประกาศผลรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563  ระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศแล้วคลิกที่นี่

ประกาศผลรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฝ่ายมัธยม) ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่

ประกาศผลรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประถม)  ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 วันที่ 1-30 เมษายน 2564 คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านที่ได้ เป็นตัวแทนระดับภาค เข้ารับการคัดเลือกระดับชาติ  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ค่ะ เข้าเว็บไซต์หลัก