ประกาศผล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค คุรุสภา ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”

2304

 

Advertisement

ประกาศผล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค คุรุสภา ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”

ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับภูมิภาค”

ประกาศผล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค คุรุสภา ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้ที่นี่ 

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 นั้น บัดนี้ การคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับภูมิภาค” ได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอประกาศผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับภูมิภาค” ประกอบด้วย รางวัล “ระดับเหรียญทอง” จำนวน 75 ผลงาน “ระดับเหรียญเงิน” จำนวน 153 ผลงาน และ “ระดับเหรียญทองแดง” จำนวน 204 ผลงาน รวมจำนวน 432 ผลงาน

ประกาศผล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค คุรุสภา ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”

Advertisement

ทั้งนี้ สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล “ระดับเหรียญทอง” ตามรายชื่อข้างต้น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะแจ้งรายละเอียด และวิธีการในการนำเสนอผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดสรรรางวัลระดับประเทศต่อไป

หากมีผู้ประสงค์จะคัดค้านการประกาศรายชื่อตามประกาศข้างต้น ให้ยื่นคำคัดค้านต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยจัดทำเป็นหนังสือระบุเหตุผลการคัดค้านให้ชัดเจน ภายใน 10 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การบรรจุนักศึกษา ทุนเพชรในตม รุ่นที่ 32 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/