ประกาศผลรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค

2224

ประกาศผลรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค

ระดับภาคอีสาน การศึกษาปกติ 

 

ระดับภาคอีสาน การศึกษาพิเศษ

 

ภาคเหนือ คัดเลือกวันที่ 16-17 มีนาคม 2563

ระดับภาคเหนือ การศึกษาปกติ

 

ระดับภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ

 

ภาคใต้ คัดเลือกวันที่ 18-20 มีนาคม 2563

ระดับภาคใต้ การศึกษาปกติ

 

ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ

 

ภาคกลาง คัดเลือกวันที่ 14-15 มีนาคม 2563

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกการศึกษาปกติ

 

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกการศึกษาพิเศษ