วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาประกาศรับสมัคร ข้าราชการเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ว่างใน สพฐ. (ส่วนกลาง) เพิ่มเติม ว4847

ประกาศรับสมัคร ข้าราชการเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ว่างใน สพฐ. (ส่วนกลาง) เพิ่มเติม ว4847

Advertisement

ประกาศรับสมัคร ข้าราชการเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ว่างใน สพฐ. (ส่วนกลาง) เพิ่มเติม ว4847

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) เพิ่มเติม
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่าง
ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) จำนวน ๒๘ ตำแหน่ง (ระดับชำนาญการพิเศษลงมา)
โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕’๖๓ ในวันและเวลาราชการ (๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.) นั้น
เนื่องจากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
และสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ได้แจ้งตำแหน่งว่างเพิ่มเติมและขอให้นำตำแหน่งว่างดังกล่าว
ไปประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่ว่างในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง ประเภทวิชาการ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้
ประเภทวิชาการ

๑. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๓๑
สังกัดสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดกรศึกษา
๒. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๗
สังกัดสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๓. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๙๙
สังกัดสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) เพิ่มเติม

จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดแบบบรรยายลักษณะงานแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้ผู้มีความประสงค์
สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งว่างดังกล่าวยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ อาคาร สพฐ. ๒ ชั้น ๖ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ในวันและเวลาราชการ (๑๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.) นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

Advertisement

(นายยัมพร พินะสา)
เลชาธิการคณะธรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศรับสมัคร ข้าราชการเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ว่างใน สพฐ. (ส่วนกลาง) เพิ่มเติม ว4847

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกฯ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล จาก สพร.

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments